Fordon

Så fungerar trådlösa bussens laddning

Nordens första induktivladdade buss har börjat trafikera linje 755 i Södertälje. Under vintern ska det visa sig hur Primove-systemet, som sedan tidigare används i Tyskland och Belgien, klarar vårt klimat. Foto: Tommy Harnesk
Nordens första induktivladdade buss har börjat trafikera linje 755 i Södertälje. Under vintern ska det visa sig hur Primove-systemet, som sedan tidigare används i Tyskland och Belgien, klarar vårt klimat. Foto: Tommy Harnesk
Mottagaren under busschassit sänks ner över laddplattan, tills 'luftgapet' mellan platta och mottagare är cirka 10 centimeter. Verkningsgraden anges till dryga 90 procent. Foto: Gustav Lindh
Mottagaren under busschassit sänks ner över laddplattan, tills "luftgapet" mellan platta och mottagare är cirka 10 centimeter. Verkningsgraden anges till dryga 90 procent. Foto: Gustav Lindh
Laddplatta under vägbanan laddar bussen (1). Mottagare under bussens golv tar upp energin (2). Batteri på taket (3). Foto: Scania
Laddplatta under vägbanan laddar bussen (1). Mottagare under bussens golv tar upp energin (2). Batteri på taket (3). Foto: Scania
Anders Grundströmer, Scania. Foto: Tommy Harnesk
Anders Grundströmer, Scania. Foto: Tommy Harnesk

En trådlöst laddad hybridbuss från Scania trafikerar nu en reguljär busslinje i Södertälje. Under vintern ska det induktiva laddsystemet få visa hur det fungerar i nordiskt klimat.

Publicerad

Laddsystemet kallas Primove och kommer från Bombardier. När bussen stannar ovanför laddplattan, som ligger nedsänkt i gatan vid hållplatsen, registreras detta av systemets sensorer som automatiskt startar laddningen. Sensorerna registrerar även när andra fordon eller fotgängare är i närheten, och stoppar överföringen. "Luftgapet" mellan laddplattan och mottagaren under bussen är cirka tio centimeter, och avskärmningar i aluminium ska hindra att det uppstår elektromagnetiska fält i och runt bussen.Med en maximal överföring på 200 kW, ska sju minuters laddning räcka för att köra den tio kilometer långa linje 755 genom Södertälje.

Läs mer:

Primove-systemet används sedan tidigare med polsktillverkade bussar i flera tyska och belgiska städer, och Scania har testat det grundligt med en hybridlastbil på Bombardiers testbana i sydvästra Tyskland. Men detta är första gången det provkörs skarpt i nordiskt klimat.

– Vi har fört grundliga diskussioner om detta med Bombardier, och jämfört effektiviteten hos induktiva och konduktiva system. Det har visat sig att verkningsgraden med det här systemet ligger runt 91 procent, mot cirka 93 procent i konduktiva system. Och när skillnaden är så försumbar, så har vi valt att ladda trådlöst. Främst eftersom vi tror att ett sådant här system, av rent estetiska skäl, blir lättare att sälja in till kommuner och stadsplanerare, säger Anders Grundströmer, chef för Scania Sustainable City Solutions.

Induktionsladdning av fordon är dock betydligt mindre beprövat än konduktivladdning, som ju sedan länge används i järnvägstrafik, tunnelbanor, trådbussar, med mera.

– Vi designar inte trafiksystem bara utifrån vad vi kan nu. Vi bygger för vad vi kan nu, för vad vi kan om tre år och för vad vi kan om tio år. För ett nytt trafiksystem ska ju finnas kvar under lång tid, säger Anders Grundströmer.

Själva bussen är en Scania Citywide parallellhybrid, med elmaskin på 130 kW och förbränningsmotor på 235 kW (körs på biodiesel). Batterierna, på 56 kWh, kan även laddas under gång genom att man återvinner delar av bromsenergin, eller med hjälp av förbränningsmotorn.

Men Anders Grundströmer poängterar att laddsystemet ska vara öppet även för andra busstillverkare.

– Upphandlaren vill köpa in ett system och ett flöde, snarare än bara en buss. Vi har alltid en multileverantörsidé i våra system, den som tror att man kan bygga slutna system är ute och cyklar, säger han.

Enligt Scanias beräkningar skulle man spara 50 miljoner liter diesel per år, och sänka bränslekostnaderna med nästan 90 procent, om man ersatte 2 000 konventionella dieselbussar med lika många helelektriska bussar. Fältprovet i Södertälje beskrivs som "ett första steg mot prov av helt elektrifierade vägar där elfordon tar upp energi från vägbanan".

– En sak kan jag säga helt klart: det kommer inte gå att köra egen bil in till Stockholm i framtiden. Stan växer för mycket, vi blir helt enkelt för många. Vi måste utveckla nya trafiksystem, säger Anders Grundströmer.

Forskningsprojektet Trådlös hållplatsladdning

Buss: Scania Citywide LE4x2

Drivlina: Parallellhybrid, integrerad med växellådan

Elmotor, effekt: 130 kW

Förbränningsmotor: 9-liters dieselmotor på 235 kW

Batteri: Li-Ion 56 kWh

Laddsystem: Bombardier Primove.

Maximal överföring: 200 kW

Verkningsgrad: cirka 90 procent

Laddtid: 7 minuter

Projektkostnad: 38 miljoner kronor, varav Scania satsar 22 miljoner och Energimyndigheten skjuter till 10 miljoner i forskningsstöd. Övriga aktörer i projektet är SL, Vattenfall, Södertälje kommun och KTH.