Fordon

Regeringens bilpolitik får kritik

I maj besökte Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven Volvo Cars i Göteborg. Nu anklagas den nya regeringen för att prioritera life science framför fordonsindustrin. Foto: TT
I maj besökte Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven Volvo Cars i Göteborg. Nu anklagas den nya regeringen för att prioritera life science framför fordonsindustrin. Foto: TT

Konkreta satsningar för att nå en fossiloberoende fordonsflotta saknas i regeringens budget. Det anser Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet.

Publicerad

2030-sekretariatet bildades i december i fjol av tankesmedjas Fores för att driva på att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Nu har Fores vd Mattias Goldmann granskat regeringens budget utifrån hur den påverkar omställningen mot fossiloberoende fordon.

- Det är utmärkt att budgetpropositionen slår fast att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden. Därtill är inriktningen att ”intensifiera insatserna” lovvärt och tydligt. Av denna intensifiering syns dock inte mycket i budgetpropositionen, skriver han i sin sammanställning.

Mattias Goldmann saknar konkreta satsningar på flera punkter. Här är några av hans synpunkter:

  • Hur reglerna för supermiljöbilspremien ska förändras preciseras inte, vilket skapar förnyad oro.
  • Inga besked ges om framtiden för förmånsbeskattningen.
  • Inget besked ges om hur bonus-malus-beskattningen ska utformas (bonus-malus innebär att avgifter på bränsletörstiga fordon finansierar premier till fordon med låga utsläpp).
  • Ingen avsättning eller konkretisering av förslaget på 200 miljoner till laddinfrastruktur.
  • Gränsvärdet för fordonsbeskattningen sänks ett par gram, men sänkningen är för liten för att ha styrande effekt.
  • Drivmedelsbeskattningen och eventuellt system för kvotplikt efter 2015 är fortsatt oklart.

Alliansregeringen tillsattes sommaren 2012 en utredning för att identifiera åtgärder för att hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Den 16 december i fjol överlämnades utredningen" Fossilfrihet på väg" till dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt. I rapporten på drygt 1000 sidor föreslås en lång rad åtgärder för att ställa om fordon och bränslen såväl som en förändrad samhällsplanering och infrastruktur.

2030-sekretariatet bildades samma dag som utredningen presenterades.

Här kan du läsa den fullständiga sammanställningen:

Budgetpropositionen ur 2030-perspektiv: För små steg på en för smal stig

Gilla Ny Teknik på Facebook