Fordon

Regeringen vill stärka flyget – och införa flygskatt

”Vi behöver balansera de olika målsättningarna”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) om flygstrategin som också innehåller förslag på flygskatt. (Bilden är ett montage) Foto: Alamy, TT
”Vi behöver balansera de olika målsättningarna”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) om flygstrategin som också innehåller förslag på flygskatt. (Bilden är ett montage) Foto: Alamy, TT

Regeringen vill med sin flygstrategi säkra och stärka flygets betydelse för jobben, exporten och tillgängligheten i landet. Samtidigt vill den minska flygandet med en flygskatt.

Publicerad

– Vi behöver balansera de olika målsättningarna, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

För första gången presenterar en regering en flygstrategi. Det är inte ett åtgärdspaket utan snarare en inriktning på hur regeringen ser på flygets roll i framtidens transportsystem. Regeringen slår fast att flyget spelar en stor roll för långväga inrikes och utrikes persontransporter, för svensk export, turism, tillväxt, sysselsättning och tillgänglighet.

Det är flygets positiva sidor.

– Samtidigt kan vi inte fortsätta med att låta flyget ha en så negativ klimatpåverkan som i dag, säger Anna Johansson när hon presenterar flygstrategin.

Därför är det regeringens ambition att gå vidare med en flygskatt för att låta flyget bära sin del av klimatpåverkan. Syftet med den skatten är att minska flygandet.

– Beroende på hur man utformar den så kan det bli en dramatisk påverkan men också en mindre dramatisk. Det finns många transporter i dag där man kan välja andra färdmedel, säger Johansson.

Såväl Stockholms handelskammare som de borgerliga partierna upprepar nu sina protester mot flygskatten.

– Det är bra med en flygstrategi, men det ända konkreta som kommer ut av den är en flygskatt som slår mot jobb och människors resande. Det behövs en internationell reglering. Om ett land inför en skatt ensidigt, så flyttar många av flyglinjerna utomlands, säger Moderaternas talesperson Jessica Rosencrantz till TT.

I strategin ingår bland annat att tillsätta ett Arlandaråd som får i uppgift att stärka flygplatsens roll och skapa förutsättningar för att bygga ut den. Rådet ska arbeta ”med viss skyndsamhet”, bland annat för att Brommas avtal går ut 2038.

När det gäller de regionala flygplatserna är regeringens ambition att ”säkra tillgängligheten” i landet. Om det innebär fler eller färre flygplatser säger inte regeringen. Däremot måste stödsystemen ses över, eftersom de nuvarande stött på patrull i EU.

– Det kan innebära att man behöver tillföra fler flygplatser på vissa håll och att det kanske är för tätt på andra håll, säger Anna Johansson.