Fordon

Polestar ska gå från 26 ton koldioxid till noll – på tio år

Foto: Polestar
Foto: Polestar

Trädplantering för att kompensera utsläpp från biltillverkning är att köpa sig fri, menar Polestars vd Thomas Ingenlath. Till 2030 ska en verkligt koldioxidfri bilmodell finnas. 

Publicerad Uppdaterad

Beslutet att bygga en koldioxidneutral bilmodell till 2030 fattade Polestar redan i oktober 2020. Men det är först nu, i samband med att årsredovisningen släpps, som målsättningen offentliggörs. 

Utgångsläget är elbilen Polestar 2, lanserad i fjol, som enligt företagets egen beräkning har gett upphov till utsläpp motsvarande drygt 26 ton koldioxidekvivalenter när den lämnar fabriken. Som jämförelse släpper man som svensk ut cirka 4,5 ton koldioxid per år i genomsnitt

Genom Projekt Polestar 0, som det kallas, ska utsläppen från en specifik bilmodell ner till noll år 2030.

Dissar klimatkompensation

Noterbart är att Polestar även vänder sig emot klimatkompensation som metod att nå ner till noll, till exempel genom att plantera träd. Metoden används av många företag för att kompensera för utsläpp i den egna verksamheten, däribland Volkswagen, men har under lång tid mött kritik från miljöorganisationer.  

Nu stämmer alltså Polestar in i den: 

– Kompensation är att köpa sig fri. Genom att utmana oss själva och sätta upp målet att skapa en helt klimatneutral bil tvingar vi oss att nå längre än vad som är möjligt i dag. Vi måste ifrågasätta allt, förnya och se till att nyttja exponentiell teknologi när vi designar mot noll, säger vd Thomas Ingenlath i ett uttalande.

Underleverantörer ovana vid frågan

Hur det ska gå till återstår att se. Det handlar förstås inte bara om att monteringsfabriken måste drivas av fossilfri el utan även att alla ingående komponenter måste ha producerats utan utsläpp. En elbil innehåller avsevärda mängder batterimineraler, stål och plast – material som allihop i dag ger upphov till utsläpp genom sättet de framställs på.  

Utmaningen finns på många plan i värdekedjan. Underleverantörer är till exempel generellt sett inte vana vid att få frågor om klimatpåverkan och spårbarhet, berättar hållbarhetschefen Fredrika Klarén för Automotive News

– Vi biltillverkare befinner oss mitt i en historisk och spännande tid, en möjlighet att ta tillfället i akt att bli bättre och våga bygga vidare på drömmen om klimatneutrala, cirkulära och vackra bilar, säger hon i ett uttalande.