Fordon

Planerar för skräckscenario efter fartygsolyckan

Sri Lanka har börjat bogsera den Panamaflaggade oljetankern The New Diamond, som fått svåra skador av en ännu pågående brand ombord. Lankesiska myndigheter förbereder sig på ett skräckscenario där upp till 70 000 ton olja kan läcka ut i havet.

Publicerad

Branden på The New Diamond utbröt efter en explosion i fartygets maskinrum i torsdags.

En av fartygets besättningsmedlemmar befaras ha omkommit i olyckan, mannen hade filippinskt medborgarskap. De resterande 22 besättningsmedlemmarna, som är från Grekland och Filippinerna, har kunnat räddas. En av dessa vårdas på sjukhus för svåra brännskador.

Ska bärgas österut

Trots ihärdiga släckningsinsatser, där bland annat ryska och indiska flottan bistått, så rasade branden under fredagen ännu.

Dessutom har fartyget börjat röra på sig. När olyckan inträffade befann sig The New Diamond cirka 60 kilometer utanför Sri Lankas kust. Efter att besättningen evakuerades började fartyget driva närmare land – det kommer därav att bogseras österut, längre bort från land.

Planerar för skräckscenario

Oljetankern transporterade vid olyckstillfället närmare 300 000 ton olja från Kuwait med destination Indien.

Det finns ännu inga tecken på att branden orsakat oljeläckor – trots det har lankesiska myndigheter redan planera för ett scenario där 70 000 ton olja rinner ut i havet.

– Det kommer att vara en miljömässig och ekonomisk katastrof om det inträffar, säger Dharshani Lahandapura på landets naturskyddsmyndighet.

Om de lankesiska myndigheternas skräckscenario besannas innebär det att oljeläckan skulle vara nästan dubbelt så stor som Exxon Valdez-olyckan utanför Alaskas kust 1989, en händelse som beskrivs som en av de värsta oljekatastroferna världen skådat.