Fordon

Partikelfiltret fångar upp det farliga bromsdammet

Foto: Mann+Hummel
Foto: Mann+Hummel
Foto: Mann+Hummel
Foto: Mann+Hummel

10 000 ton bromsdamm släpps ut i Tyskland varje år. Nu testar Volkswagen ett filter som kan fånga upp de skadliga partiklarna.

Publicerad

Det pratas mycket om NOx-partiklar, men kväveoxider är inte de enda partiklarna som genereras av fordon. Även delar av däcken och vägbanan i sig finfördelas, och luftburna kan partiklarna skapa hälsoproblem. Till detta kommer bilarnas bromsar som bildar mängder av damm när delarna slipas ned. Och även om asbesten sedan länge är borta så utgör stoftet en hälsofara.

Nu har tyska Mann+Hummel lanserat en lösning på problemet, ett bromsdamm-partikelfilter som de har arbetet på sedan 2003. Det innehåller ett veckat nät av fibrer som tål extremt höga temperaturer – och inte korroderar. I dag klarar filtret av att fånga upp 80 procent av partiklarna, men tillverkaren tror att utvecklingen kommer höja den andelen inom kort. När systemet väl är färdigutvecklat ska det gå att eftermontera på äldre bilmodeller. 

Volkswagen testar innovationen, och enligt Autoevolution kan den dyka upp på VW-modeller redan 2021. Med bromsarnas långa livslängd kan det hela framstå som ett litet problem, men enligt Mann+Hummel kan så mycket som 10 000 ton av partiklar från bromsdamm släppas ut i Tyskland varje år. Enligt tillverkaren skulle de partiklar som fångas in av filtret kunna tillgodose bilar och därmed göra det möjligt att uppgradera dem från Euro 5 till Euro 6.

Till skillnad från många andra problemområden är bromsdamm inte en hälsofara som kommer att avta i takt med teknikskiftet mot elbilar. Tunnlar har setts som en utmärkt lösning för de emissionsfria fordonen. Men om allt fler av storstädernas vägar flyttar under mark så kan problemet med bromsdamm tillta. Det demonstreras inte minst av spårburen trafik som går under jord.

Mätningar gjorda i Londons tunnelbana visar att de resande utsattes för partikelmängder från 500 till 1 120 mikrogram per kubikmeter, vilket är tio gånger högre än det dagliga tröskelvärdet.