Fordon

Nya metoder mot nedisade vingar

Avisningsprov med vingprofil i Fraunhoferinstitutets klimatkammare. Foto: IFAM
Avisningsprov med vingprofil i Fraunhoferinstitutets klimatkammare. Foto: IFAM
Klimatkammaren vid IFAM.
Klimatkammaren vid IFAM.

Tre nya metoder för att energisnålt undvika isbildning på flygplansvingar presenteras på flygmässan ILA i Berlin.

Publicerad

Forskningen bedrivs vid två olika avdelningar inom Fraunhoferinstitutet. Vid avdelningen LBF i Darmstad görs forskning med hjälp av ett elektriskt ledande nanomaterial som integreras i vingkonstruktionen. Fördelen ska enligt LBF vara att skyddet mot åskblixtar ökar.

Vid prov har man snabbt lyckats nå temperaturer på 120 °C. Metoden är mer energisnål än att leda in värme från motorerna i hålrum i vingarna, eller att spränga bort is på vingarnas framkant med hjälp av uppblåsbara gummimattor.

Vid Fraunhoferinstitutet IFAM i Bremen är man inne på ett annat spår. Genom att montera minnesmetall i framkanten på flygplansvingarna kan man få formen att ändra sig genom en temperaturförändring, och därmed spränga bort is som byggts upp. Energibesparingen jämfört med konventionella uppvärmningssystem ska enligt IFAM vara 80 procent.

Vid samma avdelning arbetar forskare med ytterligare en metod, där man med hjälp av hydrofoba beläggningar på vingens bakre yta ser till att vatten som smälts bort från vingens framkant inte får fäste och fryser på vingens bakkant.

Bästa resultat har man uppnått med färger som innehåller fluorföreningar, enligt Stephen Sell vid IFAM. Den stora utmaningen består i att få de hydrofoba egenskaperna att bestå över lång tid, trots den svåra miljö som en flygplansvinge innebär.

För forskningen om avisningsmetoder har IFAM skaffat en klimatkammare där tester kan utföras i temperaturer ner till - 20 °C och vindhastigheter på 70 m/s.

Avisningsmetoderna kommer att presenteras i Fraunhoferinstitutets montrar vid flygmässan ILA i Berlin 11 - 16 september.