Fordon

Nya krav ska stoppa brandfarlig laddning

Begynnande haveri i ett schukouttag, i detta fall ett uttag för motorvärmare, som inte är dimensionerat för elbilsladdning.
Begynnande haveri i ett schukouttag, i detta fall ett uttag för motorvärmare, som inte är dimensionerat för elbilsladdning.
Mikael Carlson. Foto: Elsäkerhetsverket
Mikael Carlson. Foto: Elsäkerhetsverket

Trots EU:s laddstandard använder många fortfarande vanliga eluttag vid hemmaladdning. Elsäkerhetsverket överväger nya krav för att få använda kontakttypen.

Publicerad

Det nya ladda hemma-stödet börjar gälla den 1 februari. Då blir det möjligt att få upp till 10 000 kronor i stöd för att installera en laddbox hemma. Kravet för att få del av stödet är att laddboxen uppfyller EU:s laddstandard sedan 2013, det vill säga en kontakt av typ 2 (mode 3). Dessutom måste laddboxen vara förberedd för elmätning och debitering.

Men det är fortfarande många som använder sig av ett vanligt uttag, schuko, vid anslutning av bilen till husets elanläggning.

– Det finns ingen statistik men magkänslan säger att de flesta fortfarande laddar i ett vanligt eluttag, säger Olle Johansson, vd på Power Circle.

Han tror att det beror på att flera biltillverkare bara skickat med en sladd med vanlig stickkontakt, investeringskostnaden för en laddbox och brist på kunskap.

Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, berättar att de just nu undersöker laddning i schukouttag. Verket har sedan tidigare varnat för att det kan innebära brandrisk.

– Schukouttag är inte dimensionerade för långvarig hög last utan för anslutning av exempelvis en kaffekokare, säger han.

Nya regler för elinstallationer kom i maj förra året. Av dem framgår att laddning via schukouttag inte rekommenderas.

Men Elsäkerhetsverket kan vara berett att gå längre än så. En föreskrift säger att om man ändrar användningen av sin anläggning så att det föreligger allvarliga säkerhetsrisker måste man uppfylla senaste standard.

För att få använda schukouttag skulle det i så fall kunna innebära att det ska ligga på en egen grupp och vara utrustat med en separat jordfelsbrytare, som en laddbox.

Om belastning av anläggningen med elbilsladdning innebär en sådan förändrad användning återstår för Elsäkerhetsverket att besluta om. Ett sådant beslut hade fått konsekvenser för många elbilsägare i landet som hade behövt ha hjälp med att bygga om sina anläggningar.

– Men först behöver vi veta hur stora riskerna är. Börjar det brinna i hus och hem är det inte acceptabelt. Då måste vi göra något, säger Mikael Carlson.

Olle Johansson på Power Circle tycker att det är bra att Elsäkerhetsverket tar brandrisken på allvar, men ser också problem med ett strikt förbud.

– Där bilen laddas mest, oftast hemma, tycker jag att det är självklart med laddbox. Men det finns gråzoner. Laddning i schukouttag kan behövas ibland, exempelvis i sommarstugan. Kanske är tydliga rekommendationer och bra konsumentinformation ett bättre alternativ att börja med. Väljer användaren att ladda med en lägre effekt, runt 6 A, minskar belastningen, säger Olle Johansson.

Nytt bidrag till hemmaladdare

Regeringen beslutade i december att införa stöd till installation av hemmaladdare. Det börjar gälla från den 1 februari men gäller laddare som installerats från den 1 januari.

Stödet ger rätt till bidrag med upp till hälften av kostnaden för laddpunkten och indragning av el, som mest 10 000 kronor per fastighet. Syftet är att skynda på omställningen till en fossilfri fordonsflotta.