Fordon

Ny upphandling av stridsfordon

Både FMV och Hägglunds godtar länsrättens dom i målet om upphandling av nya stridsfordon till försvaret. Det innebär att upphandlingen kommer att starta om redan på fredag.

Publicerad

– Vårt uppdrag är att se till att det svenska försvaret har materiel för att genomföra sina insatser. En överklagan till kammarrätten riskerar att ta lång tid i anspråk och kan därmed allvarligt äventyra vår leverans av de pansarterrängfordon som Försvarsmakten behöver, säger Dan Averstad, affärsdirektör vid FMV i ett pressmeddelande.

Under förutsättning att domen vinner laga kraft, det vill säga motparten inte heller överklagar, kommer FMV nu på fredag den 20 november att gå ut och annonsera en ny upphandling i enlighet med länsrättens dom. Även om man på FMV anser att man har rätt är det viktigare att snabbt få fram fordon till försvarets insatsorganisation än att fortsätta strida i domstolarna.

Det var BAE Systems Hägglunds som i augusti stämde FMV inför länsrätten. Hägglunds, vars stridfordon Sep förlorade ordern i konkurrens med fordonet AMV från finska Patria, hävdade att upphandlingen varit orättvis och inte gått rätt till. I domen för tre veckor sedan fick Hägglunds delvis rätt, när länsrätten beslöt att upphandlingen ska göras om.

– Det räcker för oss. Vi tänker inte heller överklaga, vi tycker att vi har fått upprättelse i och med länsrättens dom säger Tommy Gustafsson-Rapp, marknads och försäljningsdirektör på BAE Systems Hägglunds.

Men har ni någon chans i en ny upphandling med tanke på att det var ett stort ekonomiskt gap mellan ert anbud och konkurrentens?

– Jo men en av punkterna i domen var att förfrågningsunderlaget var oklart. Vi räknar med större klarhet inför en ny upphandling och då får vi ta ställning till hur vi utformar vårt anbud.

Fotnot:Upphandlingen handlar om 113 stridsfordon som ska levereras 2014. I den upphandling som nu ogiltigförklarats hade finska Patria ett pris på 2,7 miljarder kronor mot Hägglunds pris på 3,7 miljarder.