Fordon

Norsk startup vill bygga självkörande elfärja

Universitetet i Trondheim anser sig ha den världsledande lösningen för autonomi på sjön. Nu ska en spin-off från NTNU förse världens storstäder med självkörande batteridrivna färjor.

Publicerad

Vid Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim har man drivit ett forskningsprojekt kring autonom teknik för sjöfart, och som testplattform har man använt den lilla färjan Milliampere.

Nu får projektet en kommersiell spin-off, vilket Teknisk Ukeblad har berättat om. Tillsammans med en representant för näringslivets klimatinitiativ Skift Norge har tre NTNU-professorer grundat bolaget Zeabuz. Deras mål är att skapa ett billigt och miljövänligt alternativ för transporter över vatten.

Ännu finns ingen färdig produkt utan företaget ska i samarbete med partners, designers och kunder utveckla skräddarsydda koncept såväl som färdiga fartyg.

”Den manövrerar tryggt bland andra båtar”

Tanken är att färjorna exempelvis ska kunna beställas som tjänst via en app. De ska vara små, batteridrivna och självkörande – men Zeabuz har ännu inte fastställt vilka dimensioner som kommer att vara aktuella, eller ens vilket material farkosterna ska byggas av.

Forskarna känner sig dock mycket trygga i att deras självkörande teknik levererar.

– Vår autonomilösning är världsledande och öppnar för självkörande färjor som tryggt manövrerar bland andra båtar, för egen hand lägger till vid kaj och hanterar passagerarna på ett tryggt sätt. Vi samarbetar med  DNV GL, Kystverket och Sjøfartsdirektoratet kring att testa två prototyper i Trondheim, säger Susanne Jäschke vid NTNU TTO till Teknisk Ukeblad.  

Ett första steg blir att ragga investerare samt att göra en förstudie kring vilka sträckor som kan bli aktuella, på hemmaplan såväl som utomlands.

– Vi ser det som klokast att i första hand inleda nationellt, men den stora marknadspotentialen finns utomlands, kring urban mobilitet, säger medgrundaren Bjørn Kj. Haugland på Skift Norge, till TU.

Beräknat pris: Fem miljoner norska kronor

Han berättar att Zeabuz har väckt stort intresse både hemma och utomlands. I Norge finns tänkbara rutter i Trondheim, Bergen, Haugesund, Bærum samt Stavanger och Oslo. Även internationellt ligger de flesta storstäder kustnära eller längs floder, och Haugland konstaterar att det inte främst är redare som bankar på bolagets port – utan det stora intresset kommer från stadsplanerare.

Zeabuz räknar med att deras färjor ska kosta drygt fem miljoner norska kronor i inköp, med en årlig driftskostnad på strax över 500 000 norska kronor. Bolaget räknar dock med att inledningsvis sjösätta en semiautonom färja som har med en levande styrman ombord, för att sedan gradvis övergå till en helt självkörande farkost.