Fordon

"Nakenbilder på flygplatsen måste vara frivilliga"

EU-kommissionens förslag att tvinga passagerarna genom en nakenkamera kan hota integritet och hälsa, anser den svenske ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Publicerad

<p>Användningen av nakenkameror måste standardiseras, och riktlinjerna ska vara gemensamma för alla EU-länder, anser EU-kommissionen, som föreslår ny lagstiftning på området. Enligt förslaget ska resenärerna tvingas passera genom säkerhetsskannrarna, för flygsäkerhetens skull.</p> <p>Men den ekonomiska och sociala kommittén, en remissinstans för </p> <p>EU-kommissionen, är emot förslaget:</p> <p>- Man måste ha system som står i rimlig proportion till vad man vill uppnå, säger kommitténs svenske ordförande, Staffan Nilsson.</p> <p>- Det handlar inte om att vara emot ny teknik. Men här är det teknik som tränger långt in i vår personliga integritet. Och det är teknik som inte bevisats vara ofarlig för hälsan.</p> <p>Kommittén menar också att nakenkamerorna kanske inte uppfyller fördragets krav på bästa och säkraste teknik.</p>