Fordon

Målet för nya danska stridsflyget oklart

Hans Haekkerup
Hans Haekkerup

Spänningen stiger i Danmark inför valet av nya stridsflygplan senare i år. Samtidigt konstaterar landets Riksrevision att myndigheterna jobbat med upphandlingen utan att veta vad flygplanen egentligen ska användas till.

Publicerad

I mitten av maj väntas det danska försvaret att leverera sin rekommendation om vilket stridsflygplan man anser vara det bästa för Danmark i framtiden.

De nya planen är tänkta att ersätta landets flotta av amerikanska F-16 plan.

Men först i går torsdag presenterade den danska parlamentariska Försvarskommissionen vilka uppgifter man anser att de nya stridsflygplanen egentligen ska klara och hur många de bör vara, 48 stycken.

Eftersom Danmark också deltar i utvecklingsarbetet av det amerikanska planet JSF, som är med i upphandlingen vid sidan av amerikanska Super Hornet och svenska Gripen NG, har danska Riksrevisionen haft i uppdrag av Statsrevisorerna att följa myndigheternas upphandlingsarbete.

I ett och ett halvt år har man granskat upphandlingsarbetet såväl inom danska försvaret som inom regeringskansliet. Slutrapporten anlände i onsdags.

I den slår man fast att myndigheterna arbetat med miljardupphandlingen utan att känna till vilka uppdrag man från politiskt håll anser att planet ska ha.

”Bakgrundsunderlaget är hittills förberett, utan att det på förhand har tagits politisk ställning till de framtida uppgifter som stridsflygplanen ska klara”, skriver Riksrevisionen i fetstil i granskningsrapporten.

Såväl inom försvaret som inom regeringskansliet har de anställda arbetat i väntan på att Försvarskommissionens beredning skulle bli klar. Den senare har letts av den förre danske försvarsministern Hans Haekkerup.

Riksrevisionen avslöjar också att krititerierna för hur planen ska utvärderas, inte var fastlagda när försvaret mottog produktinformation från tillverkarna under åren 2005-2007.

Man kritiserar också att det inte lagts fast hur man ska utvärdera ett plans goda egenskaper på ett område, med mindre goda egenskaper på ett annat.

Riksrevisionen konstaterar också att man inte fått se de slutliga livscykelkostnaderna för de tre planen.

Men samtidigt säger man att de norska beräkningarna av livscykelkostnaden för JSF på 123 miljarder danska kronor är ”väsentligt högre” än den de danska myndigheterna för närvarande räknar med.

Det ingår också i upphandlingsarbetet att ta in bud på vad det kostar att uppgradera och livstidsförlänga F-16 planen, som bedöms ha tjänat ut kring år 2020.

Men enligt Riksrevisionen är analyserna av F-16-planens förlängning inte fullständiga – ännu.