Fordon

Laddar induktivt och håller stilen

Att ladda elbilar med sladd kan både vara tidsödande och smutsigt. Kraftfull induktionsladdning testas av både Daimler och Porsche.

Publicerad

Inom projektet Bipolplus i sydvästra Tyskland ska under 36 månader ett projekt testas med kraftfull induktiv snabbladdning av elbilar.

Utgångspunkten är att laddning av batterier i elbilar oftast är tidsödande och smutsigt. Elsystemet i hemmet sätter en gräns för hur snabbt batterierna kan laddas, oftast får man räkna med mellan fem och åtta timmar. Dessutom kan hanteringen av sladdar bli ett smutsigt jobb när väderleken inte är den bästa.

I projektet ska man testa induktionsladdningsutrustning med effekten 22 kW. Med så kraftfulla anläggningar kan det vara meningsfullt att arrangera laddning på exempelvis en parkeringsplats vid ett köpcentrum.

Optimal laddstation, liksom optimal mottagare i fordonet ska undersökas, liksom laddstyrning och kommunikation mellan laddstation och fordon. Även frågan om hur kraftfulla laddstationer ska integreras i det övriga elnätet ska studeras.

Målet är att kunna erbjuda elfordon som känns komfortabla och enkla att använda för förarna. Projektet har fått 5,1 miljoner euro av tyska staten. Bland deltagarna märks Daimler, Porsche, Bosch, tyska rymdforskningsinstitutet DLR, universiteten i Karlsruhe och Stuttgart m fl.