Fordon

Green Cargo provar start-stopp i diesellok

Ett av Green Cargos Td-lok ska få testa start-stopp-teknik. Blir resultatet positivt får samtliga 62 diesellok i Td-klassen denna energisparande teknik. Foto: Bombardier
Ett av Green Cargos Td-lok ska få testa start-stopp-teknik. Blir resultatet positivt får samtliga 62 diesellok i Td-klassen denna energisparande teknik. Foto: Bombardier

Godstågsoperatören Green Cargo ska montera en start-stopp-funktion på ett av sina diesellok för att minska utsläpp och bränsleförbrukning.

Publicerad

Det är Bombardier som får i uppdrag att installera utrustningen, som påminner om den teknik som redan sitter i många bilar och som stänger av motorn vid rödljus och kökörning.

Diesellok går på tomgång ungefär 80 procent av sin driftstid. Bombardier räknar med att bränsleförbrukning och utsläpp kan minska med 30 - 40 procent.

Tekniken ska installeras på ett av Green Cargos Td-lok, ombyggda lok som tidigare kallades T44 och som i vissa fall har över 40 år på nacken. Loken har numera fått nya dieselelektriska maskiner och en effekt på 1350 kW.

Det driv- och styrsystem som sitter i de ombyggda loken, Bombardiers Mitrac, gör det möjligt att installera ett automatiskt start-stopp-system utan risk för oönskade driftstopp. Systemet slår också på och av dieselmotorn när kylvattentemperatur, batterispänning och andra värden når minimum- och maximumnivåer.

Start-stopp-funktionen ska provköras i testloket under ett år under vinterförhållanden och sommarvärme. Om systemet uppfyller förväntningarna är ambitionen att förse samtliga Green Cargos 62 Td-lok med start-stopp-funktionen.

Idén med att stänga av dieselmotorn när loket står still tillämpas redan av LKABs fyra stora diesellok av typen T46 GPC. Dessa lok används för att rangera malmvagnar i gruvorna i Kiruna och Svappavaara.