Fordon

Förvåning hos Hägglunds

Hägglunds förlorade igen. På företaget är man förvånad och besviken. – Vi vet att vi hade ett mycket konkurrenskraftigt anbud, säger Tommy Gustafsson-Rask, marknadsdirektör på BAE Hägglunds.

Publicerad

–       Vi måste först analysera det här och se vad vi förlorade på. Sedan måste vi titta på vad det får för konsekvenser långsiktigt.
Tunga militärfordon utvecklas inte som bilmodeller. Bilindustrin tar fram ett nytt fordon med jämna mellanrum som man försöker intressera marknaden för.
Stridsfordon utvecklas för en beställare, ofta det egna landets försvar, och sedan försöker man förbättra affären genom att sälja på marknaden.
Under ett antal år utvecklade Hägglunds det moderna fordonet Sep, splitterskyddad enhetsplattform, för det svenska och brittiska försvaret. Sep var modulärt uppbyggd och skulle ligga i framkant med all teknik, bland annat hybriddrift. När det kom till köpbeslut valde först britterna och sedan även Sverige andra alternativ.
Som ett försök att anpassa Sep till marknaden och få ner priset lanserade Hägglunds en version där man ersatte hybriddriften med en konventionell drivlina. Sep döptes om till Alligator men inte ens det hjälpte.
 –       Hägglunds är inte i fara som företag, vi har två mycket konkurrenskraftiga produkter i CV90 och bandvagnarna. Jag är inte alls orolig på fem års sikt. Men i ett längre perspektiv handlar det om vår förmåga till utveckling och att behålla ingenjörskompetensen, säger Tommy Gustafsson-Rask.