Fordon

Försvarsministern: ”Försvarsbeställningarna måste bli verkstad”

Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Folk och Försvars Rikskonferens 2016. Foto: Ulf Palm
Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Folk och Försvars Rikskonferens 2016. Foto: Ulf Palm

Försvarsminister Peter Hultqvist (s) i Sälen i dag: ”Nu måste det bli verkstad av försvarsbeslutet”.

Publicerad

Riksdagens beslut om försvarspolitikens inriktning från 2015 börjar gälla nu, 2016, och sträcker sig till och med år 2020. Under denna tid ska det svenska försvaret utvecklas och få dryga 10 miljarder kronor i anslagshöjning.

Men när Peter Hultqvist (s) på Folk och försvars rikskonferens i Sälen i dag fick frågan om han anser att den ökningen är tillräcklig, svarade han så här:

– Vi har samlat ihop lite mer pengar. I själva verket blir det omkring 17 miljarder som ska omsättas i nya investeringar till 2020.

Bakgrund till satsningarna är följande, sa han:

– Svenskt försvar är nu inne i en utvecklingsprocess. Orsaken är ju förändringarna i världsläget, i vårt närområde, men framförallt flera år av den ökade ryska militära aktiviteten i vårt närområde och annekteringen av Krim. Vi går från en fokusering på internationella insatser till att sätta det nationella försvaret i centrum. Den operativa förmågan ska öka.

För att åstadkomma detta vill regeringen att beställningarna på försvarsmateriel omsätts i praktiken och blir verklighet.

– Vi kan alltid diskutera om saker om ting är tillräckliga. Försvarsbeslutet börjar gälla den 1 januari. Vad vi nu har framför oss är framförallt att få till verkstad av beställningarna, säger Peter Hultqvist.

Miljarderna har fördelats på olika åtgärder som nu ska genomföras under de kommande åren (2016-2020).

Enligt ministern handlar det bland annat om övningar med krigsförbanden, och om satsningar på den så kallad basplattan - bland annat ska en större andel personlig utrustning och ammunition köpas in.

Investeringar ska ske i ett nytt stridsfordonsmonterat granatkastarsystem och "brobandvagnar" ska levereras. Luftvärnet ska få ett nytt korträckviddigt system - och mot slutet av perioden ska dagens medel- och långräckviddiga system ersättas av ett nytt, modernt system.

Särskilda satsningar görs också för att öka skyddet av Gotland. Bland annat via en ny stridsgrupp som ska finnas på plats i sin helhet 2018.

Dessutom ska två av marinens korvetter uppgraderas och få bland annat ny ytstrids- och ubåtsjaktsförmåga.

Två nya svenska ubåtar ska byggas i Karlskrona, och två av de befintliga ubåtarna ska halvtidsmoderniseras. Den ena, ubåten Halland, är redan klar.

Marinen får också annan förstärkning:

– Undervattensensorkedjan byggs ut och antiubåtsgranatkastare monteras på minröjningsfartyg.

Peter Hultqvist påminde också om att nya Jas 39 Gripen E ska börja tillföras flygvapnet under perioden och att dagens nuvarande C/D-version får ny långräckviddig jaktrobot.

Försvarsmakten ska också bygga upp en aktiv cyberförmåga och Försvarets radioanstalts anslag för signalspaning höjs framöver.

En nyhet för dagen var att Sverige ska ingå ett samförståndsavtal med Danmark på försvarsområdet. På torsdag skriver Peter Hultqvist och hans danske kollega försvarsminister Peter Christensen på dokument som innebär ökat militärt samarbete, enligt Hultqvist.

– Det handlar om samarbete på den marina sidan och om flyginsatser i fredstid.

Sverige och Danmark ska också exempelvis bistå varandra när det gäller aktuella lägesbilder och säker kommunikation, och länderna ska även kunna använda varandras hamnar och andra platser i respektive länder vid behov.

På Frankrikes begäran deltar Sverige också i alliansen mot Islamiska staten med vissa bidrag.  Stödet ska utvärderas senare i år.

Gilla Ny Teknik på Facebook