Fordon

Första uppkörningen för självkörande buss i Stockholm

Bussen som ska trafikera Kistagången är en Easymile EZ10. Foto: Nobina
Bussen som ska trafikera Kistagången är en Easymile EZ10. Foto: Nobina

Nobina har fått tillstånd att testa självkörande bussar i Stockholm. Till att börja med blir det dock i form av en uppkörning.

Publicerad

Nobina blir enligt egen utsago först i hela Skandinavien med att testa självkörande fordon på allmän väg. Fordonen som ska användas är två exemplar av EZ10, en elektrisk självkörande minibuss med plats för sex sittande och sex stående passagerare, tillverkad av franska Easymile.

Den 1,5 kilometer långa sträckan som ska trafikeras är Kistagången, mellan Kista galleria och hotellet Victoria Tower i Stockholm.

Ansökan enligt den sedan i somras nya lagstiftningen om försöksverksamhet med självkörande fordon lämnades in av Nobina och kom till Transportstyrelsen den 31 juli. Transportstyrelsen tog i onsdags beslut om att ge Nobina tillstånd att påbörja förberedande försöksverksamhet.

Läs mer:

Men tillståndet gäller faktiskt bara till den sista december och ges för att utvärdera om fordonet kan trafikreglerna och för att läsa in den virtuella räls som fordonet sedan ska följa.

– Fordonet får i princip göra en uppkörning. Vi måste nästan bedöma det som om det vore en person, säger Björn Hansson, handläggare på Transportstyrelsen.

Vid inläsning av rutten styrs fordonet av en förare med bärbar styrenhet, eftersom vanlig styrutrustning saknas.

Efter ”uppkörningen” ska ett nytt beslut tas om försöksverksamheten kan påbörjas på riktigt.

Tillståndet är dessutom förenat med ett antal villkor, bland annat:

  • Färd får inte ske i dimma, snöfall eller kraftigt regn. (sensorerna stora felkällor dimma, blir konstiga reflektioner). Inte fråga om att de inte får, de kan inte köra helt enkelt, som det ser ut i dag.
  • Fordonen måste ha en LGF-skylt.
  • De får inte köra snabbare än 20 kilometer per timme.
  • Föraren, som kommer att fungera som värd, ska ha en godkänd förarutbildning på fordonet samt D- eller D1-körkort.
  • Olyckor och incidenter ska omedelbart rapporteras till Transportstyrelsen som avgör om förberedelserna kan fortsätta.

Eftersom fordonen inte är typgodkända har Transportstyrelsen också godkänt en dispens från de tekniska kraven för att kunna registrera dem i fordonsregistret som ”försöksfordon för autonom körning”.

Vägen mot tillståndet har inte varit utan gnissel. Nobina har menat att Transportstyrelsens byråkrati bromsar utvecklingen medan Transportstyrelsen menat att det är upp till Nobina att visa att fordonet är säkert att framföra.

Projektet kallas Autopiloten och är ett samarbete mellan Nobina Technology, Ericsson, SJ, KTH, Klövern, Urban ICT Arena och Stockholms stad med finansiering från bland annat Vinnova via Drive Sweden.