Fordon

Forskare: Inför obligatoriskt bromstest för vinterdäck

EU:s nya däckmärkning vilseleder kunderna när det gäller däckens vinterprestanda. Nu har en Luleåforskare tagit fram en ny klassificering som utgår från bromstest i ishall.

Publicerad

Den 1 november 2012 började EU:s nya däckmarkering börja gälla. Den ska informera konsumenter om däcksäkerhet och miljöpåverkan. Men märkningen vilseleder köparen när det gäller hur däcket klarar vinterväglag.

-EU:s märkning visar testvärden för tre saker: våtgrepp, rullmotstånd och ljudnivå. Det är relevant för sommardäck, men ett trippel-A på dessa områden innebär tyvärr usla däckegenskaper på vinterväg, säger Niclas Engström, forskare vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

De nordiska länderna har därför ansett att det behövs en ytterligare märkning som visar däckets vinteregenskaper. Trafikverket har gett Luleå tekniska universitet i uppdrag att ta fram en ny sådan klassificering av vinterdäck. Niclas Engström är den som har utfört arbetet.

Projektet ska avslutas till sommaren, men redan nu står det klart att Niclas Engström kommer att föreslå att ett bromstest i ishall införs som ett obligatoriskt standardtest för tillverkare av vinterdäck.

Däckets bromsförmåga på is är viktig för trafiksäkerheten, samtidigt som testet är relativt billigt och repeterbarheten är god.

-Bromstestet blir en bas, sedan kan man förhoppningsvis bygga ut det. Helst hade man också velat få med däckets laterala grepp, hur väl det klarar sig i sidled, eftersom många olyckor i dag sker på grund av sladd. Svårigheten med den typen av tester är att det kräver en stor yta, en ishall är alldeles för liten, säger Niclas Engström.

Testet kommer att vara relativt, vilket innebär att mätvärdena på det testade däcket jämförs i procent mot ett referensdäck som testas parallellt. Referensdäcken tillverkas med snäva parametrar och kommer att vara mer homogena än vanliga däck.

Det är troligt att även Norge och Finland kommer att använda samma vinterdäcksklassificering som Sverige eftersom de deltar med representanter i projektets referensgrupp.

Bland vinterdäck är det bara friktionsdäck som kommer att beröras av den nya klassificeringen. Dubbdäck går nämligen inte att köra tillsammans med referenshjulen eftersom de förstör underlaget.

-Det är synd att vi i nuläget inte har en lösning för standardtester av dubbdäck eftersom det finns en del riktigt dåliga dubbdäck ute på marknaden. Dubbdäck är dock undantagna från EU:s däckmärkning, vilket är positivt då kunden annars kanske hade valt bort ett bra dubbdäck på felaktiga grunder, säger Niclas Engström.

Själv föredrar Niclas Engström dubbade däck på bilen:

-På vinterväg är det bästa dubbdäcket aldrig sämre än det bästa dubbfria i något avseende, säger han.

QUIZ: