Fordon

Fordonsteknik fortsätter ge nya FoU-jobb

Här de största svenska FoU-bolagen. Grafik: Jonas Askergren
Här de största svenska FoU-bolagen. Grafik: Jonas Askergren
Emi Görnerup
Emi Görnerup
Martin Öman
Martin Öman

Ericsson är fortfarande störst i Sverige på forskning och utveckling. Men fordonsindustrin är den största FoU-branschen, där utvecklingen av eldrivna, självkörande och uppkopplade bilar driver på.

Varje år sedan 1993 har Ny Teknik gjort en genomgång av hur de stora företagen i Sverige väljer att satsa på innovation, forskning och utveckling, det som kallas FoU-arbete.

Politiker och näringsliv är överens om att det är viktigt för Sverige att företagen bedriver mycket forskning och utveckling i Sverige. Men det saknades tidigare sammanställningar av hur många FoU- jobb som faktiskt finns i Sverige. Det var bakgrunden till att Ny Teknik drog i gång FoU-ligan, och det är skälet till att vi fortsätter med den.

På årets lista har vi 32 företag som tillsammans har 40 186 anställda som arbetar med forskning och utveckling. Utifrån svaren kan vi se en tendens som har synts i ett par år: mer fordonsutveckling – mindre telekom. Antalet anställda som arbetar med forskning och utveckling i Sverige varken ökar eller minskar nämnvärt, men mellan olika branscher sker förändringar.

Globalt ökar företagens investeringar i forskning och utveckling. Därför är det oroande att satsningarna i Sverige ligger stilla samtidigt som ekonomin som helhet växer, menar Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert på organisationen Svenskt Näringsliv.

– Det är viktigt att se vad som händer utanför Sverige. Det sker en stor ökning av forskning och utveckling i Asien. Sverige har legat rätt högt tidigare, men andra länder har kommit i kapp.

Varför är det viktigt att företagen bedriver forskning och utveckling i Sverige?

– Många svenska företag konkurrerar med produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll. För att klara det krävs FoU-investeringar. Forskning har också ett stort värde genom spridningseffekten till övriga ekonomin, säger Emil Görnerup.

Ericsson är Sveriges största FoU-arbetsgivare, trots att företaget i omgångar har gått igenom stora nedskärningar. På Ny Tekniks lista förra året hade Ericsson 8 770 FoU-anställda i Sverige. I år ligger det på 8 300, men det pågår nyrekryteringar. I år ska 300 anställas för att arbeta med utveckling i Sverige.

Den stora trenden inom FoU i Sverige är att mycket ny fordonsteknik utvecklas här. Volvo Cars och Volvo Group har tillsammans över 9 000 FoU-anställda i Sverige. Lägger vi till Scania, men också nyare företag på den svenska fordonskartan, blir det över 15 000 anställda i Sverige som arbetar med att utveckla ny fordonsteknik.

Efter Saab Automobiles konkurs i Trollhättan 2012 såg det dystrare ut. Nu har nya aktören Nevs för andra året i rad tagit sig in på Ny Tekniks lista. Förra året hade Nevs 186 FoU-anställda. I år har antalet mer än fördubblats: 384 personer.

Nästan samma utveckling har Cevt, Volvoägaren Geelys utvecklingsföretag. Nu har företaget över 700 egna utvecklare i Sverige, och lika många konsulter. I år har också Volvo och Autolivs gemensamma utvecklingsföretag Zenuity startat, som redan nu har flera hundra utvecklare på plats på Lindholmen i Göteborg.

Det största konsultföretaget i fordonsbranschen i Sverige är ÅF, som har 1 600 ingenjörer inom fordonsindustrin. Martin Öman, med bakgrund på Saab i Trollhättan, är en av dem. Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin driver på det växande antalet FoU-jobb, enligt honom.

– Teknikutvecklingen går fortare än någonsin. Det handlar om att diesel- och bensinmotorerna behöver förfinas för att möta lagkrav och krav från marknaden, och att utveckla nya elmotordrivlinor, säger Martin Öman, affärsområdeschef för Automotive hos ÅF.

Fordonsindustrin ägnar sig åt hybridisering, elektrifiering och autonoma och uppkopplade fordon.

– Det här påverkar hela bilen, det är helt nya saker som ska in i fordonet. Det innebär mycket mer ingenjörsjobb, säger Martin Öman.

FoU-ligan

Ny Teknik har sedan 1993 årligen gjort en genomgång av hur många anställda som industriföretagen har inom forskning och utveckling.

För att komma in på listan ska företaget ha minst 100 FoU-anställda i Sverige.

I år har 32 företag kommit med på listan. De har 40 186 FoU-anställda i Sverige, och 194 853 FoU-anställda globalt.