Fordon

Fordonsindustrin tar fram färdplan för fossilfrihet

Foto: Pontus Lundahl/TT
Foto: Pontus Lundahl/TT
Mattias Bergman, vd Bil Sweden. Foto: Bil Sweden
Mattias Bergman, vd Bil Sweden. Foto: Bil Sweden

UPPDATERAD. Fordonsindustrin gör nu som många andra svenska branscher: Levererar en färdplan för fossilfrihet.

Publicerad

Sveriges mål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. För att nå målet har 13 branscher hittills tagit fram färdplaner för hur det ska gå till (se faktaruta).

Nu står det klart att även fordonsbranschen tar fram en sådan färdplan.

– Vi vill täcka upp alla Sveriges utsläpp och detta är en viktig del. Vi är jätteglada att de vill visa branschens gemensamma uppfattning. När branschen visar vilken teknik den tror på blir det enklare för politiken att fatta rätt beslut, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet.

Färdplanens avsändare är Bil Sweden, branschorganisationen som samlar tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Ska visa Sveriges ambitioner för laddbara fordon

I ett uttalande säger vd Mattias Bergman att färdplanen kommer att visa Sveriges ambitioner när det gäller laddbara fordon fram till år 2030 – både för lätta och tunga fordon.

– Vi kommer också att presentera hur personbilsflottans sammansättning kommer att se ut och vilken effekt detta får på koldioxidutsläppen i Sverige. EU och Sverige har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen vilket kommer att belysas i vår färdplan, säger han.

Beslutet att ta fram en färdplan togs för knappt ett år sedan. Färdplanen ska redovisas i början av december. Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, har skrivit den med tillverkarnas bedömningar och framtidsplaner som underlag liksom intervjuer och underlag från myndigheter.

Sedan tidigare finns ett mål för hur Sveriges fordonsflotta ska bli ”fossiloberoende”, vilket i praktiken har getts betydelsen att 70 procent av utsläppen från inrikes transporter ska minskas till 2030, jämfört med 2010 års nivå. Målet är sedan den 1 januari i fjol en del av Klimatlagen. Det ska ses som ett delmål till det mer långsiktiga och övergripande målet för 2045.

Takten måste öka

Halva tiden har snart gått men när 2018 var slut hade bara 26 procent av 2030-målet uppnåtts, vilket faktiskt är en försämring med 1 procentenhet sedan 2017. Takten i omställningen måste öka, konstaterar 2030-sekretariatet som har som uppgift att säkerställa måluppfyllelsen.

Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden, vill inte redan nu avslöja om färdplanen kommer att innehålla ett svar på om målet till 2030 nås.

– Ambitionen är förstås att minska utsläppen. Men jag kan inte idag säga om vi når målen. Det kommer att stå i rapporten, säger hon.

Hon menar dock att den kommer att visa att styrmedel, lagar och infrastruktur, till exempel laddstolpar, blir centrala för att nå målen – för bussar, bilar och lastbilar.

– Det handlar inte bara om att ta fram laddbara fordon utan också om de konsumenter och företag som ska köpa dem. Vi talar om ett helt nytt ekosystem som måste tas fram, säger Jessica Alenius.

Utsläppen från inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, varav vägtrafiken står för drygt 90 procent.

Uppdaterad version: Denna version har tillförts en kommentar från Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden.

Fakta: Färdplaner

13 branscher har hittills lämnat in färdplaner för fossilfrihet. Dessa är:

Bergmaterialindustrin, betongbranschen, bygg- och anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln, digitaliseringskonsultbranschen, flygbranschen, gruv- och mineralbranschen, sjöfartsnäringen, skogsnäringen, stålindustrin, uppvärmningsbranschen samt åkerinäringen.

Utöver dessa är ytterligare åtta färdplaner under framtagande, enligt Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.