Fordon

FOI:s bulvanaffär med Kina ska ducka vapenembargo

Generaldirektör Jan-Olov Lind på FOI kände till att kinesiska CAE var mottagare av licensen när han gav KTH rätten att förhandla. Men att han skulle ha sanktionerat upplägget uppger han är en feltolkning. Foto: Uppdrag Granskning
Generaldirektör Jan-Olov Lind på FOI kände till att kinesiska CAE var mottagare av licensen när han gav KTH rätten att förhandla. Men att han skulle ha sanktionerat upplägget uppger han är en feltolkning. Foto: Uppdrag Granskning
Uppdrag Granskning har läst rapporter om den svenska mjukvaran Edges militära funktioner, till exempel beräkning av bomb- och missilfällning. Foto: Uppdrag gransking
Uppdrag Granskning har läst rapporter om den svenska mjukvaran Edges militära funktioner, till exempel beräkning av bomb- och missilfällning. Foto: Uppdrag gransking
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning

Uppdrag Granskning avslöjar i kväll att FOI är inblandat i ett nytt bulvanupplägg - liknande det i Saudiaffären. Forskningsinstitutet samarbetar med det prestigefulla teknikuniversitetet KTH, som förhandlar med diktaturen Kina kring känslig försvarsrelaterad forskning.

Publicerad

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, vill låta Kina ta del av en programvara för beräkning av flygegenskaper eller aerodynamik, som utvecklats av den svenska försvarsmyndigheten FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) för att göra stridsflygplanet Jas 39 Gripen mer stridsdugligt och konkurrenskraftigt.

Programmet ägs av FOI. Men myndigheten har inte velat förknippas med ett försvarssamarbete med Kina och därför tagit hjälp av KTH.

Det avslöjar Sveriges Televisions program Uppdrag granskning i SVT1 ikväll klockan 20.

SVT:s reportrar Joachim Dyfvermark och Sven Bergman har pratat med anonyma källor och tagit del av handlingar från myndigheter - promemorior, mötesprotokoll och mejl. De avslöjar att FOI försökt runda de svenska reglerna för försvarssamarbete med Kina.

Syftet har varit att via KTH få till stånd ett samarbete med Kina kring den svenska mjukvaran som heter Edge. Edge är inte ett vapen, men anses utgöra försvarsrelaterad verksamhet.

Redan 2009 uppges forskare från FOI ha besökt Peking för att diskutera hur Kina skulle kunna få ta del av beräkningsprogrammet. Kineserna ville "köpa in sig i Edge", enligt Uppdrag Granskning. Senare samma år reste en kinesisk delegation till Stockholm och påbörjade förhandlingar kring affären.

Men för FOI blev det knepigt att samarbeta med diktaturen på grund av att EU har ett vapenembargo mot Kina. Såväl export av vapen, som försvarsrelaterade produkter och militär forskning från EU till Kina är olagligt. Även FOI:s relation till USA kunde bli besvärlig, enligt kvällens SVT-avslöjande.

FOI planerade till en början därför att starta ett bulvanföretag, likt det man använde sig av i Saudiaffären för att ge diktaturen Saudiarabien en vapenfabrik. Men de planerna stoppades.

I stället satte man upp ett arrangemang där KTH 2012 gavs rätten att vidarelicensiera FOI:s mjukvara till det kinesiska företaget, CAE, Chinese Aeronautical Establishment.

CAE är ett forskningsinstitut, men också dotterbolag till Kinas största försvarskoncern Aviation Industries, Avic.

Ett mötesprotokoll från FOI 2011 är särskilt avslöjande. Vid ett möte på FOI i Kista, där deras personal från institutionen för Flyg- och systemteknik deltar, presenteras upplägget med KTH.

"FOI har för avsikt att låta KTH återlicensiera en begränsad del av Edge med syfte att kunna samarbeta med länder som FOI inte kan eller vill skriva avtal med, t. ex. Kina. Detta är förankrat hos GD, Saab och FMV." Så står det där.

De kinesiska forskningsföreträdarna har dock velat ha hela Edge-programvaran, och av den anledningen har man ännu inte velat signera något kontrakt med KTH. Men KTH har skickat iväg fler avtalsförslag till Kina. Senast i mars 2014.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, sägs 2008 och 2912 ha gett FOI grönt ljus för exporten av programmet, men efter att SVT:s reportrar presenterat nya omständigheter ändrar man sig.

I stället konstaterar ISP nu att Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram och vara en produkt med dubbel användning (civil och militär), som också omfattas av de svenska exportreglerna.

I Uppdrag Granskning tillbakavisar KTH:s rektor Peter Gudmundsson att man samarbetar med Kina på uppdrag av någon annan.

- Vi tar ställning till ett samarbete utifrån det vi ser kan främja vår forskning.

Generaldirektör Jan-Olov Lind på FOI kände till att kinesiska CAE var mottagare av licensen när han gav KTH rätten att förhandla med kinserna. Beslutet tog han 2012, det har också godkänts av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Gripentillverkaren själv - Saab.

I brev till Uppdrag Granskning hävdar Lind att det är en feltolkning bland hans medarbetare att han skulle ha sanktionerat upplägget med KTH.