Fordon

Experter om svenska snabbtåg: Billigare bygga för högre hastighet överallt

Regeringen diskuterar en ny höghastighetsjärnväg med C, L och V. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Regeringen diskuterar en ny höghastighetsjärnväg med C, L och V. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den höghastighetstågsatsning som diskuteras är inne på fel spår, menar experter som Sveriges Radio Ekot har talat med.

Publicerad Uppdaterad

Den lösning som diskuteras av regeringen, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet går ut på att tåg ska kunna köra i 250 kilometer i timmen på vissa sträckor, och i 320 kilometer i timmen på andra. Hela projektet beräknas gå på omkring 230 miljarder kronor.

Pär Helgesson, ansvarig för SJ:s arbete med de nya stambanorna, menar att de skulle bli billigare om man byggde för den högre hastigheten överallt. Men det är inte något som Trafikverket har utrett.

– De här tågen klarar backar mycket bättre, för de väger mindre och har starkare motorer. Man behöver inte förändra landskapet och jämna ut berg och dalar på samma sätt. De klarar sig dessutom med smalare tunnlar, de är inte lika tryckkänsliga. De har som flyget nästan en tryckkabin för att man inte ska få ont i öronen. Smalare tunnlar, brantare backar, och lättare tåg. Det betyder att det blir en billigare anläggning att bygga, säger Helgesson till radion.

”Optimera konstruktionerna”

Helgesson får medhåll av järnvägskonsulten Per Corshammar:

– Om man enbart bygger för höghastighetståg kommer kostnaden att sjunka i storleksordningen tio–tolv procent. Det beror på att man kan specialisera sig, och optimera konstruktionerna så att man gör det så kostnadseffektivt som möjligt, säger han.

Läs fler artiklar om snabbtåg här!

Fakta / Snabbtågen i januariavtalet

Grunden för de samtal som ska hållas mellan regeringen, C, L och V utgår från vad som står i regeringens och samarbetspartiernas 73-punktsprogram, ibland kallat januariavtalet:

”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.

Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet.”