Fordon

Expert: VW ”strutsar” prestandakritik

”De gömmer sig gärna bakom att värdena är godkända och att maxvärdena och certifieringsvärdena inte försämrats”, säger Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik vid KTH.
”De gömmer sig gärna bakom att värdena är godkända och att maxvärdena och certifieringsvärdena inte försämrats”, säger Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik vid KTH.
Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik vid KTH.
Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik vid KTH.

Volkswagen går till hårt angrepp mot prestandakritik efter dieselgate. Men motorexperten tycker att VW duckar undan huvudfrågan.

Publicerad

(Uppdatering med kommentar från Volkswagen, längst ner i artikeln)

Motormagasinet Teknikens värld (TV) lät prestandatesta tio bilar från VW-koncernen före uppgraderingen av bilens programvara. Samma bilar testades sedan efteråt. Uppgraderingen gjordes sedan biltillverkaren medvetet fuskat för att sänka utsläppen av kväveoxider i testsammanhang.

Magasinets dom var hård. Nio av tio testade bilar hade fått en förskjuten vridmomentkurva. Det behövdes helt enkelt högre motorvarv för att uppnå samma vridmoment som innan uppdateringen, enligt testerna.

Volkswagen lät göra en analys av TV:s test, som nyligen publicerades. Biltillverkarens kontradom blev lika hård: ”Felkällorna är så allvarliga att testerna inte är tillförlitliga. Det bristfälliga tillvägagångssättet har haft en avgörande inverkan på de redovisade resultaten” samt att ”ingen annan har hittills kommit fram till samma testresultat som Teknikens värld”.

VW främsta synpunkt handlar om den effektkorrigering TV använt sig av och som används för att kompensera för skillnader i väderförhållande vid testtillfällen. VW hävdar att effektkorrigering inte ska göras för avgasturbomotorer eftersom styrsystemet automatiskt justerar för skillnader i väderdata så att maxeffekt alltid erhålls.

Läs mer:

Dessutom menar VW att Teknikens värld vid test av en Audi Q5 använde sig av två olika normer vid före- och eftertestet (DIN 70020 samt EEG 80/1269): ”Detta har gett stor skillnad i normeffekten som också ligger till grund för vridmomentberäkningen”.

TV svarar att man alltid använder sig av normen DIN 70020 och hävdar att VW ljuger när de säger att två olika testnormer använts: ”Volkswagen ger fortfarande inte tillstymmelse till svar på varför vridmomentkurvan har flyttats”.

Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik vid KTH, har gått igenom de båda parternas inlagor. Han tycker att VW ”strutsar” frågan om momentkurvans utseende.

– De gömmer sig gärna bakom att värdena är godkända och att maxvärdena och certifieringsvärdena inte försämrats. Jag ser ingenstans att de påstår att kurvans form är oförändrad, säger han.

VW svarar att effektkorrigeringen ”utan tvekan” leder fram till felaktiga resultat som även innefattar vridmomentkurvan.

Men om korrigeringen har gjorts enligt samma norm både före och efter korrigering, vilket TV hävdar, på vilket sätt påverkar det resultaten?

– Det är ju den första tanken man får, att det borde vara så. Men faktum är att det kan bli ganska stora skillnader eftersom yttre faktorer (som motorns interna styrsystem själv korrigerar) som regel skiljer sig mellan första och andra testet och om man då lägger till en effektkorrigering enligt den norm (DIN 70020) som finns så får man också fram två olika resultat, säger Marcus Thomasfolk, informationschef VW Sverige.

Läs allt om dieselgate här!

VW framför också starka synpunkter på tiden det gått mellan före- och eftertestet för några av bilarna, i ett fall 13 månader och 2 300 mil: ”I ett korrekt förfarande ska bilen aldrig lämna testbänken mellan testerna, så att inga yttre faktorer kan påverka resultatet”.

TV kallar det syrligt för en ”ntressant slutsats”, vilket skulle innebära att ”bara och endast Volkswagen skulle kunna testa sina uppdaterade bilar”. TV påpekar att fem av bilarna testats inom 72 timmar efter uppdateringen och att nio av tio bilar ändå uppvisar förändrad vridmomentkurva.

Andreas Cronhjort bekymras av att VW verkar finna det okej att en motor tappar så mycket prestanda efter bara 2 300 mil.

– Jag förväntar mig avsevärt längre livslängd än så på en modern bilmotor, och att den under hela sin livslängd levererar någorlunda rimliga prestanda, säger han.

Volkswagen kommenterar detta så här:
”Vi har aldrig påstått att någon annan än Volkswagen inte kan genomföra korrekta tester. Däremot hävdar vi med bestämdhet att testmetoden måste vara tillförlitlig och att förhållandena som yttre förhållanden samt bilens skick etcetera i första och andra testet måste vara identiska om man ska kunna garantera ett exakt resultat.”