Fordon

Drönaren som kränkte svenskt luftrum blir vanligare

Global Hawk kommer att användas i Natos spaningssystem AGS från 2017. Foto: Nato
Global Hawk kommer att användas i Natos spaningssystem AGS från 2017. Foto: Nato
Stefan Wilson Foto: Försvarsmakten
Stefan Wilson Foto: Försvarsmakten

Drönaren Global Hawk kommer allt oftare flyga i Östersjöområdet framöver, enligt en expert på Försvarshögskolan. I februari kränkte ett sådant plan svenskt luftrum.

Publicerad

Det amerikanska luftfartyget av typen Global Hawk är ett så kallad strategisk obemannat luftfartyg eller en UAV. Det är nära 14 meter långt, har en tomvikt på över 5 ton (en maxvikt på 14 ton) - och ett spann mellan vingarna på nära 40 meter.

USA kan själv använda drönaren men man lånar också ut den till försvarsalliansen Nato i Europa. De stationeras då på flygvapenbasen Sigonella på Sicilien och används mestadels för spaning från hög höjd.

När en Global Hawk flög in mot Sverige söder om Karlskrona den 23 februari i år, var det sannolikt första gången som en drönare av denna magnitud kränkte svenskt territorium, enligt Försvarsmaktens informatör Mikael Abrahamsson.

–Jag kan inte påminna mig att vi haft en liknande händelse, säger också Stefan Wilson, chef för sektionen för luftoperationer på Försvarshögskolan.

Enligt Försvarsmakten saknade planet tillstånd att flyga in över Sverige. Men kränkningen varade bara under några minuter – och i efterhand uppgav Försvarsmakten att händelsen orsakades ett missförstånd. I övrigt avböjer man att berätta om några detaljer.

Men på vilken höjd flög planet, i vilken riktning? Och hur agerade den svenska incidentberedskapen?

– Vi kan inte kommentera något mer, säger Mikael Abrahamsson, eftersom vi inte vill avslöja något om den svenska övervakningsförmågan. Men vi har haft koll på den här drönaren i luften och rapporterat händelsen som en kränkning till regeringen.

Stefan Wilson gissar att drönaren via ett mänskligt misstag hamnat fel. Drönare styrs av piloter på marken.

– Det är nog ingen medveten kränkning. Det händer också att bemannade plan flyger fel, och då regleras incidentberedskapens uppträdande via IKFN, säger han.

IKFN är en förordning som reglerar hur Försvarsmakten ska uppträda och hävda landets suveränitet i fredstid.

Gripenplan i beredskap kan exempelvis skickas upp i luften för att lägga sig jämsides och visuellt signalera till piloterna att de måste vända om och lämna svenskt luftrum.

Men hur varnar trafikledarna snabbt en stor drönare, som sannolikt styrs av en pilot i USA någonstans, att den flyger på fel kurs?

Den senaste modellen Global Hawk RQ-4 har dessutom en envelop gällande höjd som medger ett uppträdande på mellan 9 000 och 12 000 meter, där civila trafikflygplan förekommer, men annars flyger man ofta på högre höjder.

Enligt Mikael Abrahamsson håller den nu på att ses över, eftersom förordningen inte i dag omfattar drönare.

Stefan Wilson betonar att det nu är viktigt för Försvarsmakten att ta fram en modell för hur incidentberedskapen ska agera vid liknande möjliga felnavigeringar med drönare framöver.

Riskerna kan nämligen öka eftersom Global Hawk oftare framöver kommer att befinna sig i Sveriges närområde eller i Östersjöområdet.

Från och med 2017, väntas nämligen en grupp på 15 Natoländer, däribland de baltiska staterna, anskaffa fem Global Hawk från tillverkaren Northrop Grumman inom ramen för systemet Alliance Ground Surveillance, AGS, vilket ska ge befälhavarna bättre lägesbilder.

– Plattformen kan komma att användas över Estland, Lettland och Litauen för att spana på vad som händer längs med deras gräns till Ryssland, säger Stefan Wilson.

AGS-systemet kommer att opereras av Nato och består vid sidan av drönarna även av mark- och kontrollstationer samt andra stödfunktioner.

Gilla Ny Teknik på Facebook