Fordon

Biljättarna som utvecklar autonoma fordon tillsammans

Bo Karlsson, PwC. Foto: Kristin Lidell
Bo Karlsson, PwC. Foto: Kristin Lidell
Jim Hackett, Ford, och Herbert Diess, Volkswagen. Foto: Volkswagen
Jim Hackett, Ford, och Herbert Diess, Volkswagen. Foto: Volkswagen
En självkörande bil från Waymo. Foto: Paul Sancya
En självkörande bil från Waymo. Foto: Paul Sancya

Honda och GM, Ford och Volkswagen, Fiat Chrysler och Waymo – nu slår tillverkarna sina påsar ihop för att gemensamt utveckla självkörande och eldrivna bilar.

Publicerad

Revisions- och rådgivningsfirman PwC har släppt sin årliga Automotive Trends-rapport, där de studerar utvecklingen inom den globala fordonssektorn. En av de tydligaste trenderna i årets rapport, är att allt fler biltillverkare samarbetar med varandra i utvecklingen av CASE-mobilitet (Connected, Autonomous, Shared, Electrified).

– Barriären mot att gå ihop har blivit mindre. Mycket av en bils DNA ligger ju i motorn och drivlinan, hur ett visst bilmärke känns att köra och åka i, så den teknologin har man hållit inhouse. Men i framtiden, med elektriska drivlinor, försvinner mycket av det här identitetsskapandet samtidigt som man ser dyra nyinvesteringar framför sig, säger Bo Karlsson, automotive leader på PwC Sverige.

Bland exemplen nämns Honda och GM, som sedan tidigare utvecklar elbilsbatterier tillsammans, och där Honda nu gått med i GM:s affärsenhet Cruise Automation som utvecklar självkörande fordon. Ford och Volkswagen, som var för sig vikt miljardsummor för utveckling av eldrivna och autonoma fordon, diskuterar ett samarbete för att dela utvecklingskostnaderna.

– Vi ser också samarbeten mellan biltillverkare och aktörer som kommer från annat håll. Det är något jag tror kommer att bli vanligare, säger Bo Karlsson och exemplifierar med Fiat Chrysler Automobiles (FCA), som samarbetar med Google-avknoppningen Waymo. I fjol fick FCA en beställning på 62 000 hybridbilar från Waymo, som jobbar för att utveckla en kommersiell taxitjänst med självkörande bilar.

Rapporten konstaterar också att vissa tillverkare mött besvikelser i sina elbilssatsningar. När Nissan introducerade den helelektriska Nissan Leaf 2010, siktade de på 1,5 miljoner sålda bilar till 2016. Men vid förra årsskiftet hade bara 400 000 exemplar sålts.

– Marknadsutvecklingen varierar mycket mellan olika länder. Men globalt stod elbilar och elhybrider för ungefär 12 procent av nybilsmarknaden 2018. Fram till 2023 beräknas tillverkarna öka sina investeringar i innovationer och marknadsintroduktioner med nästan 60 procent, för att driva tillväxt inom elektromobilitet och autonomi, säger Bo Karlsson.

En annan faktor i beräkningen, är vilken målgrupp man ser när det gäller CASE-mobilitet.

– Många av köparna kommer att vara företagskunder som köper stora flottor, som taxiföretag, bud- och leveransfirmor och liknande. Detta medför lägre marginaler än när man säljer till privatkunder. Så det blir viktigare än någonsin att hitta sin specialisering och göra det man är bäst på, säger Bo Karlsson.

Fakta: Automotive Trends 2019

PwC:s rapport Automotive Trends 2019 baseras på 3 200 intervjuer med chefer och nyckelpersoner världen över, inklusive 1 500 vd:ar inom bilindustrin dess underleverantörer.

Intervjuerna genomfördes under andra halvåret 2018.

Rapporten kan laddas ner i sin helhet här.