Fordon

Bilbranschen: Utsläppsmålen kommer inte att nås

Eric-Mark Huitema, generaldirektör ACEA. Foto: ACEA
Eric-Mark Huitema, generaldirektör ACEA. Foto: ACEA
Foto: ACEA
Foto: ACEA
Foto: ACEA
Foto: ACEA
Foto: ACEA
Foto: ACEA

Parisavtalet i all ära, men ska utsläppsmålet nås måste regeringarna bjuda till. Det menar den europeiska bilbranschen. "Även om alternativa bränslen ökar generellt i EU är diskrepansen mellan olika länder extremt oroande", säger Eric-Mark Huitema på ACEA.

Publicerad

I Uppsala säljs det fler rena elbilar än vad det säljs laddbart i hela Baltikum. Det är ett faktum som får europeiska bilbranschen ACEA att oroa sig enormt. För om EU ska nå det utsläppsmål för transporter som har satts upp så kommer det att behövas en hel del förändringar.

I sin rapport "Making the Transition to Zero-Emission Mobility" kom ACEA fram till att det är för stora skillnader mellan EU-länderna. I de rika västländerna går marknadsandelen för elektrifierat upp, men i öst ligger de kvar på en väldigt låg nivå. Samma korrelation finns mellan nord och syd, där försäljningen i norr trummar på i mycket högre utsträckning än söderöver. Detta är ett problem som ACEA anser att EU-kommissionen måste tackla om de menar allvar med att försöka nå utsläppsmålen.

– När vi trycker på mot övergången till utsläppsfri mobilitet så måste vi försäkra oss om att inget land eller medborgare lämnas på efterkälken, säger ACEA:s generaldirektör Eric-Mark Huitema i ett uttalande.

Och tittar man på siffrorna ligger det något i vad organisationen säger. 2017 var första gången på tio år som genomsnittsutsläppet per nytt fordon inte gick neråt. Ett trendbrott som återupprepades i fjol då genomsnittet steg ytterligare. Ökningen beror enligt ACEA på att dieselskandalen hösten 2015 påverkade kunder att rata diesel – och gå på bensinbilar istället. Endast en liten del av de som hade råd valde att köpa en laddbar bil.

Enligt statistiken står det klart att rika länder som subventionerar laddbart är de som kan åtnjuta en noterbar marknadsandel. I dagsläget är det tolv av 28 EU-medlemmar som ger någon form av incitament för att välja elektrifierade fordon. I Polen, där inga subventioner ges, är marknadsandelen endast 0,2 procent. I andra ändan har vi Sverige vars bonus-system gör att vi hade en andel på 8 procent i fjol – och hittills i år ligger den siffran på 13,5 procent. 

– Mobilitet måste fortsätta vara tillgängligt för alla delar av samhället. Det är därför vi uppmanar regeringar att instifta meningsfulla och hållbara incitament för att stimulera försäljningen över hela EU, säger Eric-Mark Huitema.

Men stämmer verkligen det här? Svaret är inte helt enkelt, men det verkar som att ACEA noga valt vilka siffror de vill presentera. Det är ju ändå en branschorganisation. När de säger att endast länder med en BNP per capita på över 42 000 euro har en marknadsandel för laddbara bilar på 3,5 procent så är det inte en lögn. Men då missar man helt att Portugal, vars BNP per capita endast är 20 800 euro, har en andel på 3,4 procent.

Och det här slår lite hål på ACEA:s uppmaning om att regeringar i EU måste subventionera mera. Förvisso har Portugal en del incitament. Vid köp av en elbil subventioneras 3 000 euro för privatpersoner eller 2 250 euro för företag, detta under förutsättning att bilen inte kostar mer än 62 500 euro. Dessutom var det bara avsatt 3 miljoner euro – något som har gjort att alla pengarna redan är slut. Men subventioner är inte allt. I Slovenien har man de högsta och det har inte gett någon större utdelning i form av ökad försäljning.

Fråntaget detta så är det ju inte felaktigt att branschorganisationen pekar ut att omställningen mot en elektrifierad fordonsflotta går alldeles för långsamt – i alldeles för många länder.