Fordon

Alla vinner på att några åker kollektivt

En skärmdump från http://flows-rio2016.com/ som visar hur restiden från en given plats varierar beroende på destination, såväl under tiden som efter att OS pågick.
En skärmdump från http://flows-rio2016.com/ som visar hur restiden från en given plats varierar beroende på destination, såväl under tiden som efter att OS pågick.

Om bara en liten andel människor väljer kollektivtrafik i stället för bilen vid stora evenemang kan det ge en rejält förbättrad restid för samtliga.

Publicerad

Forskare vid centret för avancerade urbana studier vid MIT har undersökt trafikflöden under olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016. Genom att samla in och bearbeta stora mängder data från mobiltelefoner, Airbnb, hotell, spelscheman och trafikappen Waze har Yanan Xu och Marta C. González kommit fram till två slutsatser:

– Om boende i staden skippar den vanemässiga färdvägen under rusningstid och i stället använder sig av en individuellt optimerad rutt från en navigationstjänst blir den totala restiden för samtliga resenärer mindre.

– Om bara en liten andel resenärer från utvalda områden åker kollektivt i stället för att ta bilen kan den totala restiden minskas rejält.

Sistnämnda slutsats kom forskarna fram till genom att försöka svara på frågan: Hur mycket restid kan sparas om ett fordon tas bort från en given rutt? Förutsättningen var dock att resenärerna kunde ta sig fram på annat sätt. Därför valdes bara rutter ut som hade tunnelbanestationer eller högkapacitetsbuss inom två kilometers avstånd.

En modell ställdes sedan upp för hela transportsystemet. Genom att reducera 60 procent av fordonsflödet på 5 000 utvalda rutter kunde samtligas restid i hela systemet minskas med en dryg tiondel. Detta medan fordonsbehovet bara minskade med 1,4 procent. Fordonens genomsnittliga hastighet ökade också från 37 till 40 kilometer per timme.

Här kan du se en visualisering av beräkningarna, där den vanemässiga rutten (habit) jämförs med den individuellt optimerade (selfish) samt ytterligare en rutt kallad altruistisk. De vita markeringarna utgör arenor. Klicka på kartan för att ställa in plats för avresa.

Målet med undersökningen har varit att förstå hur resebehovet förändras under ett storskaligt evenemang och att föreslå rimliga strategier som minskar trafikstockningarna. Forskarnas teori är att resenärer är mer mottagliga för sådana strategier under stora evenemang.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!