Fordon

Agave kan bli drivmedel för Australiens transportsektor

Foto: University of Sydney
Foto: University of Sydney

En hektar agave ger årligen över 7 400 liter bioetanol. I Australien konstaterar man att plantan inte tar jordbruksmark i anspråk, och kräver långt mindre vatten än sockerrör och majs.

Publicerad

Genom att lagra vatten i de suckulenta bladen klarar agaven långa torrperioder. Växten producerar samtidigt mycket socker, som efter en jäsningsprocess blir till tequila. Och om plantan klarar av det tuffa livet i Mexiko så borde den kunna odlas i Australien. Där hoppas man dock att agaven ska leverera drivmedel.

Tillgången på bränsle är skakig för landets transportsektor, och det finns samtidigt ett påbud om att Australien ska växla från fossila bränslen till biodrivmedel. Universiteten i Sydney, Exeter och Adelaide har därför tittat på huruvida agave skulle kunna bidra till en inhemsk produktion av bioetanol samt handsprit. Forskarnas slutsats är att växten borde odlas lokalt.

Universitetens studie visar att den är överlägsen både majs och sockerrör när det kommer till biodrivmedelsproduktion, dels eftersom agaven kan odlas utan konstbevattning i torra områden men plantan ger också ett bränsle med en högre kvalitet och lägre utsläpp av växthusgaser.

Andra viktiga faktorer är att man inte tar jordbruksmark i anspråk för att producera bränsle, och att tillverkningen därmed inte står i konflikt med matproduktion. En hektar agave kan årligen ge 7 414 liter bioetanol. På samma yta ger sockerrör 9 900 liter, men vattenåtgången skulle vara 69 procent högre. Ställt mot majs drar agaven 46 procent mindre vatten.

Plantorna måste dock växa i fem år innan de producerar med full kapacitet som i räkneexemplet. Forskarnas ekonomiska analys visar att uppstarten av en drivmedelsproduktion från agave inte kommer att vara kommersiellt gångbar så länge oljepriset ligger på sin låga nivå. Det krävs därför statligt stöd för att få bollen i rullning. Deras arbete är publicerat i Journal of Cleaner Production.