FARKOST

Starship markbunden i väntan på olycksutredning

Rymdraket som lämnar marken.
Starship sköts upp den 20 april.

Efter att det första testet av jätteraketen Starship slutade i en explosion och en skadad uppskjutningsramp har FAA inlett en utredning. Innan den är klar blir det inga fler testflygningar.

Publicerad Uppdaterad

Det länge efterlängtade testet av jätteraketen Starship, bestående av förstegsraketen Super heavy och rymdfarkosten Starship, gick av stapeln 20 april. Huvudmålet var att få upp raketen i luften, vilket Spacex lyckades med.

Testflygningen blev dock inte lika lång som den hade kunnat bli och slutade i en kraftfull explosion efter några minuter. Även uppskjutningsrampen skadades rejält under uppskjutningsförsöket.

Den federala luftfartsmyndigheten FAA har inlett en olycksutredning för att ta reda på vad som gått snett. FAA skriver att Starship och Super heavy förblir markbundna tills att det är säkerställt att det som orsakade avvikelsen inte utgör någon risk för allmänheten. En sådan utredning är standard vid avvikelser som vid testet av jätteraketen.

Material spreds längre än väntat

Spacex anser att uppskjutningsförsöket var lyckat då man både lyckades lyfta samt nå och passera ”Max Q”, den tidpunkt då raketen utsetts för maximal påkänning. Att uppskjutningsrampen skulle ta så pass mycket skada ingick dock inte i planen.

Det var inte heller planerat att material från uppskjutningen och raketen skulle spridas så långt som det gjorde. Rymdbasen Starbase ligger på ett viltskyddsområde och i utredningen kommer man att undersöka om spridningen av material kan påverka djur och växter i området.

Innan nästa test av Starship kan ske behöver Spacex följa flera steg i en åtgärdsplan som de kommit överens om med FAA. Efter detta kan de på nytt ansöka om flygtillstånd.

Elon Musk har förklarat problemen med startrampen på Twitter. Där skriver han att ett nytillskott i form av en vattenkyld metallplatta under raketen inte hann placeras ut i tid. De förlitade sig därför på att den specialbetongen de använder sig av skulle hålla för en uppskjutning. Han hoppas på att Starship ska kunna testas igen inom en till två månader.