FARKOST

Fartyget som orsakade brokollapsen bär på farlig last

Lastfartyget Dali, registrerat i Singapore och chartrat av danska Mærsk, körde under natten till tisdagen in i Francis Scott Key-bron i Baltimore

Containerfartyget som orsakade brokollapsen i Baltimore har farligt gods ombord, uppger USA:s transportsäkerhetsmyndighet som utreder olyckan.

Publicerad Uppdaterad

Av de många, många containrarna i lasten innehåller 56 farliga material, däribland frätande och brandfarliga ämnen samt litiumjonbatterier.

Några av containrarna har brutits upp i kollisionen, enligt myndigheten. Ett slags hinna av okänd art har konstaterats på vattnet runt båten och ska hanteras.

Två kroppar har hittats i en bil på 7,6 meters djup nära brons mitt, meddelade polis på onsdagskvällen. Ytterligare fyra personer, som fortfarande saknas, befaras också vara döda. De jobbade alla med att reparera vägen på bron när fartyget rände in i en bropolare natten till tisdagen, vilket fick den 2,6 kilometer långa stålbron att kollapsa.

Haveriutredarna samlar in bevismaterial från fartyget, bland annat har färdskrivaren tagits i beslag för vidare analys. En preliminär olycksrapport borde vara klar inom två till fyra veckor, den fullständiga haveriutredningen kan ta mellan 12 och 24 månader, enligt myndigheten.