FARKOST

Fartyget hade klarat inspektioner – Expert: Som att köra in i betongvägg 

Fraktfartyget Dali med delar av den kollapsade bron över sig.

Lastfartyget som kraschade in i en bro i Baltimore i östra USA gick igenom två inspektioner i fjol och hade giltiga certifikat, enligt Singapores sjöfartsmyndighet.

Publicerad Uppdaterad

"Certifikaten som rör fartygets strukturella integritet samt funktionaliteten av utrustningen ombord var giltiga vid tidpunkten för incidenten", uppger myndigheten. En felaktig mätare för bränsletryck åtgärdades i juni.

Utredare från Singapore är på väg till Baltimore för att hjälpa den amerikanska kustbevakningen i utredningen av olyckan, tillägger myndigheten.

Fraktfartyget Dali med delar av den kollapsade bron över sig.
Fören på fartyget Dali efter olyckan.

Lastfartyget Dali, registrerat i Singapore och chartrat av danska Mærsk, körde under natten till tisdagen in i en bropelare till den 2,6 kilometer långa stålbron Francis Scott Key Bridge i Baltimore, vilket fick bron att kollapsa.

Påkörningsskydd gör det lättare för besättningen att inse att fartyget är på väg åt fel håll, och absorberar en del av energin och bromsar upp vid en kollision.

Karin Lundgren, professor i betongbyggnad vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Sex byggnadsarbetare som arbetade på bron saknas och förmodas vara döda, enligt polis.

 En av de största fordonshamnarna i USA

Broresterna stoppar nu trafiken till Baltimores hamn som är USA:s nionde största.

Hamnen hade ett in- och utflöde av 52 miljoner ton gods i fjol, detta till ett värde på 80 miljarder dollar, skriver nyhetsbyrån AFP.

Främst handlar det om konsekvenser för bilindustrin – hamnen är USA:s största för just fordonsindustrin. Men den står även för en betydande import av socker och gips.

Hamnen är också en av Baltimores största arbetsplatser. Mer än 15 000 personer jobbar inom hamnverksamheten.

I ett uttalande riktat till kunder skriver Maersk att gods som var tänkt till Baltimore tills vidare ska lossas i andra hamnar och sedan köras vidare med landtransporter.

Detta, varnar Maersk, kan medföra förseningar, som bolaget gör allt för att undvika.

"Vi är djupt oroade över denna incident och övervakar situationen noggrant", skriver bolaget.

Broexpert: Tänker på Tjörnbron

Bilder från olyckanvisar hur stålbron  har förstörts kraftigt.

– Jag tänker på Tjörnbron, det tror jag de flesta i Sverige gör när ett fartyg kör på en bro så att den kollapsar, säger Karin Lundgren, professor i betongbyggnad vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, till TT.

Två av bropelarna och delar av bron hamnade över fartyget Star Clipper när det körde in i bron mellan Tjörn och fastlandet i januari 1980.

Åtta människor omkom när ett norskt tankfartyg körde in i en pelare som höll upp bron mellan Stenungsund och Tjörn i januari 1980. Både olyckan i Tjörn och den i Baltimore hade kunnat undvikas om det funnits påkörningsskydd vid farleden, så kallade ledverk, som styr in fartygen och gör det svårare att krocka med brostöden, fortsätter hon.

– Påkörningsskydd gör det lättare för besättningen att inse att fartyget är på väg åt fel håll, och absorberar en del av energin och bromsar upp vid en kollision. Det går inte att utforma broar så att de kan klara av att det kommer ett fartyg och kör rakt in i dem, det är som att köra en bil in i en betongvägg och hoppas att bilen är hel efteråt.

Svenska olyckan ändrade regelverk

Tjörnbrokatastrofen ledde till att säkerheten höjdes vid svenska broar, bland annat genom att installera just påkörningsskydd men också genom att placera brostöden utanför farleden och där det är för grunt för att fartygen ska kunna nå fram till dem. Det är därför mindre sannolikt att det inträffar en liknande olycka i Sverige som den i Baltimore, enligt Lundgren.

– Jag ska inte säga att det aldrig kan hända igen, men jag kan ändå säga att man är mycket mer förutseende nu än vad man var innan dess.