RYMDEN

Vad är klockan på månen? Snart kan det finnas ett svar

Artemis tog en selfie med månen i december 2022.
Artemis tog en selfie med månen i december 2022.

För att underlätta för framtida rymduppdrag behövs en ny tidszon på månen enligt den europeiska rymdorganisationen. En bestämd måntid ska underlätta när olika nationer ska samarbeta från framtida månbaser.

Publicerad Uppdaterad

En ny era av månutforskning är på väg. Flertalet internationella, nationella och privatledda expeditioner är planerade inom det kommande årtiondet. När det blir allt fler projekt omkring och på månen blir det allt viktigare att förhålla sig till varandra och kunna bestämma sina positioner relativt varandra, oberoende av jorden.

Hittills har varje nytt månuppdrag haft sin egen tid som har utgått från vilket land eller organisation som har lett uppdraget. För att hålla kronometrar – väldigt precisa ur – ombord rymdfarkoster synkroniserade med den lokalt valda tiden på jorden har radioantenner i rymden använts. Det kan nu komma att ändras, månen behöver sin egen tid menar bland annat den europeiska rymdorganisationen Esa.

En måntid kan underlätta när allt fler farkoster och rymduppdrag är uppe samtidigt, och när dessa ska kommunicera eller interagera med varandra. Det kan till exempel vara att två farkoster ska mötas upp i omlopp eller att flera ska göra gemensamma observationer av ett rymdfenomen.

Lunanet och Moonlight

Under slutet av 2022 hölls ett möte i Nederländerna där problemet med måntid diskuterades. För att hantera detta har rymdorganisationer kommit överens om att ta fram ett gemensamt nätverk för kommunikation och navigation som kallas Lunanet.

Jorden och månen.
Jorden och månen.

– Lunanet är ett ramverk med ömsesidigt överenskomna standarder, protokoll och gränssnittkrav som tillåter framtida månuppdrag fungera tillsammans. Konceptuellt liknar Lunanet det vi gjorde på jorden för gemensam användning av gps och Galileo. Nu, i månsammanhang, har vi möjligheten att komma överens om vår strategi från början, innan systemen faktiskt implementeras, säger Javier Ventura-Traveset, chef för Esas Moonlight initiativ och koordinator för Esas bidrag till Lunanet, i ett pressmeddelande.

Moonlight är ett Esa-projekt för att ta fram fungerande navigation och telekommunikation på månen genom ett satellitnätverk. På jorden kan positionen av en GPS-mottagare, som en telefon, bestämmas genom att räkna på tidsskillnaden mellan olika satelliter och mottagaren. Med månsatelliter ska samma sak kunna göras på månen.

Vem ska ansvara för tiden på månen?

Något som behöver bestämmas är också vilka som ska ansvara för tiden på månen. Runt jorden finns olika system av navigationssatelliter, till exempel europeiska Galileo och amerikanska gps. Galileo och gps använder dock olika tidssystem, men båda har fasta förskjutningar i förhållande till den koordinerade universella tiden UTC.

UTC är den tid som används av internet, flyg och väldigt precisa forskningsexperiment. Ansvariga för att hålla UTC är den internationella byrån för mått och vikt, BIPM. De använder atomur för detta. Frågan är om det på liknande vis ska vara en enskild organisation som ska ansvara för en ny måntid. Det är inte heller klart om den tiden ska vara självständig eller synkroniserad med tiden på jorden.

I framtiden vill Esa genom initiativet Moonlight ha satelliter kring månen för navigation och kommunikation.
I framtiden vill Esa genom initiativet Moonlight ha satelliter kring månen för navigation och kommunikation.

Det finns även annat som behöver vägas in. En klocka på månen tickar nämligen 56 mikrosekunder snabbare per dag än klockor på jorden. Klockor går också olika snabbt i omlopp och nere på månen. Sedan får man inte glömma att det ska vara faktiska människor där, och att dagarna ser lite annorlunda ut på månen.

– Självklart måste det överenskomna tidssystemet också vara praktiskt för astronauter. Detta kommer att bli en ganska stor utmaning eftersom varje dag i ekvatorialregionen på månen är 29,5 dagar lång och varje natt två veckor lång. Men efter att ha etablerat ett fungerande tidssystem för månen kan vi göra detsamma för andra planetära destinationer framöver, säger Bernard Hufenbach som deltar i ledningsgruppen för Moonlight vid Esa i pressmeddelandet.