Vinnande styrsystem för solel hårdtestas i Arvika

2017-05-09 07:37  

Ett nytt, amerikanskt styrsystem som ökar egenanvändningen av solel ska testas i Arvika. Förhoppningen är 20 procents minskade effekttoppar.

Styrsystemet har utvecklats av det amerikanska företaget Amzur Technologies, som var en av vinnarna i Energimyndighetens internationella tävling Intelligent Energy Management Challenge.

Nu ska systemet provas vid testcentret Glava Energy Center utanför Arvika. Centret har solceller på taket, energilagring i batterier och ett 350 volts likströmsnät till ventilation, belysning och frysskåp. Amzurs styrsystem ska hantera och optimera energiflödet mellan dessa komponenter.

Styrsystemet är uppbyggt i moduler med standardkomponenter och öppen källkod för att göra det möjligt att lagra data i molnet och bedriva ett snabbt utvecklingsarbete.

Förhoppningen är att fastigheten tack vare det nya styrsystemet ska kunna ta tillvara på mer av sin egenproducerade solel och sälja elektricitet till nätet när det är mer ekonomiskt fördelaktigt. På så sätt bedömer Glava Energy Center att fastighetens effekttoppar kan minskas.

– Ett flertal undersökningar visar att effekttopparna generellt kan minskas med 40 procent med ett energilager. Med laststyrning kan de minskas ytterligare. De praktiska testerna kommer att visa hur mycket, men min initiala bedömning är att effekttopparna kan minskas med ytterligare 10-20 procent i vårt testcase, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef på Glava Energy Center.

Testet i Arvika är en del av Energimyndighetens satsning på intelligent energistyrning vars målsättning är att åstadkomma ett mer hållbart energisystem. Pilottestet projektleds av Sustainable Innovation i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks.

– Många fastighetsägare utnyttjar i dag inte den fulla potentialen av sin egenproducerade el. Eftersom man varken har något energilager eller styrning kan man till exempel inte aktivt minska effekttoppar eller ta hänsyn till priser på elmarknaden, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation, i ett pressmeddelande.

Fyra vinnare

Fyra företag utsågs till vinnare i Energimyndighetens tävling Intelligent Energy Management Challenge.

Certh från Grekland. Företaget har utvecklat ett självlärande energisystem som successivt blir bättre på att ta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid.

Amzur Technologies från USA. Företaget har tagit fram en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solel som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.

KIC Innoenergy från Sverige. Företaget har utvecklat styrsystemet Local System Operator som kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mer hållbar energianvändning.

Ferroamp Elektronik från Sverige. Företaget har tagit fram Energy Hub, en plattform för lagring av förnybar energi, som ska ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt