Energi

Vattenfall om SMR: ”Vi har lärt oss mycket”

För bara två år sedan sa Vattenfall att små och modulära reaktorer inte var aktuellt att satsa på. Nu drar bolaget igång en förstudie om två minireaktorer på Ringhals. Vad har ändrats?

Publicerad Uppdaterad

För tre år sedan konstaterade en studie från Energiforsk, energibranschens gemensamma forskningsföretag, att det inte var särskilt troligt att små och modulära reaktorer, så kallade SMR, skulle byggas i Sverige inom den närmaste framtiden.

För bara två år sedan sa Vattenfall att det inte var aktuellt för bolaget att satsa på små och modulära reaktorer. I stället ville man fokusera på att köra de befintliga stora reaktorerna länge.

”Utvecklingen har kommit så pass långt”

Men nu har vinden vänt. Regeringen har meddelat att Strålsäkerhetsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för små och modulära reaktorer. Och Vattenfall ska göra en förstudie om att bygga minst två sådana minireaktorer på Ringhalsområdet.

– Vi vill att förstudien ska svara på vilka förutsättningar vi behöver ha på plats, ett business case ska fram så klart, strategier för hur vi ska ta hand om avfallet från olika reaktortekniker, partnerskapsmöjligheter och vilken typ av föreskrifter som behöver vara på plats, säger Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft på Vattenfall.

Desirée Comstedt. Foto: Vattenfall
Desirée Comstedt. Foto: Vattenfall

Varför har ni fattat beslut om förstudien nu?

– Vi tror att SMR kan vara ett bra komplement på den framtida marknaden. Utvecklingen har kommit så pass långt. Vi har lärt oss mycket, vi blev till exempel delägare i det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för ett och ett halvt år sedan, och nu vill vi ta reda på om vi vill ha med SMR i vår portfölj i Vattenfall också.

Fakta: Linda Nohrstedt Grafik: Jonas Askergren
Fakta: Linda Nohrstedt Grafik: Jonas Askergren

”Lönsamheten är jätteviktig”

Än så länge har Vattenfall inte bestämt vilken typ av SMR som ska ingå i förstudien. Men koncept med lättvattenreaktorer kommer att ligga närmast till hands eftersom den tekniken är i drift i storskaliga kärnkraftverk i dag. SMR-koncept från Nuscale, GE Hitachi eller Rolls-Royce ligger därför bra till.

Så här skulle en SMR-anläggning signerad GE Hitachi kunna se ut i Kanada. Foto: GE Hitachi Nuclear Energy
Så här skulle en SMR-anläggning signerad GE Hitachi kunna se ut i Kanada. Foto: GE Hitachi Nuclear Energy

– Men i förstudien kommer vi inte att gå jättedjupt ner i teknikvalet. Förstudien handlar mycket om föreskrifter, ägarstrukturer, projektstyrning, leverantörer, logistik och hållbarhet. Lönsamheten är jätteviktig. Är det här en lönsam investering och rätt i energimixen vi ser framöver? Vi ser ett jättestort behov av el efter 2035 och då kommer vi att behöva alla fossilfria kraftslag, säger Desirée Comstedt.

Den vanligaste definitionen på SMR är enheter om max 300 MW, är det den storleken ni ser framför er i studien?

– Ja någonstans däromkring, lite beroende på vilken SMR man väljer i slutänden.

Fakta: Linda Nohrstedt Grafik: Jonas Askergren
Fakta: Linda Nohrstedt Grafik: Jonas Askergren

”Vi har riktat in oss på Ringhals”

En av förhoppningarna med SMR är att de ska bli billigare att bygga för att de kan serietillverkas i fabrik och sedan fraktas till platsen där de monteras. Tanken bygger på att ett reaktorkoncept kan bli typgodkänt så att varje enskilt exemplar sedan inte behöver genomgå en ny tillståndsprocess.

Rolls-Royce leder konsortiet UK SMR som utvecklar en modulär version av en tryckvattenreaktor. Foto: Rolls-Royce
Rolls-Royce leder konsortiet UK SMR som utvecklar en modulär version av en tryckvattenreaktor. Foto: Rolls-Royce

– I business caset ingår att utreda vad som krävs i form av licensiering för att det ska bli en förmånlig kostnad för SMR och en lönsam investering. Vi kommer att titta på vad vi tror är rimligt, men vi har riktat in oss på Ringhals. Inom ramen för förstudien kommer vi inte att titta på möjligheten att bygga på olika platser i landet, säger Desirée Comstedt.

”Otroligt stor skillnad mellan olika koncept”

Men Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, är inte så säker på att ett sådant typgodkännande kan bli möjligt i Sverige.

– Det är inget som vi har tagit ställning till ännu, men jag vet att det framförs i debatten. I princip kan jag säga att varje reaktor måste godkännas för sig. Sedan kan det finnas delar som kanske kan typgodkännas. Men varje reaktor är en individ och varje reaktor kommer det att behöva ges ett speciellt tillstånd för, säger han.

Fakta: Linda Nohstedt Grafik: Jonas Askergren
Fakta: Linda Nohstedt Grafik: Jonas Askergren

Vilken kostnad tror ni att minireaktorerna i Ringhals kommer att landa på?

– Det är väldigt beroende av hur många SMR som kommer fram nu. Det är också något som vi noga måste bottna i. Det är otroligt stor skillnad mellan olika koncept. Rolls-Royce erbjuder en nyckelfärdig lösning så när de lämnar över så ingår driftpersonalen och allt är färdigt, medan Hitachi levererar hela reaktorn men sedan tillkommer kostnader för sajten, till exempel kyla, säger Desirée Comstedt.

Finns det några SMR på marknaden i dag?

– Av de västerländska koncepten finns det ingen i konventionell drift i dag, men det finns långtgående planer på flera håll. Den första reaktorn ska tas i provdrift 2026 i Kanada, säger hon.

Fakta: Linda Nohstedt Grafik: Jonas Askergren
Fakta: Linda Nohstedt Grafik: Jonas Askergren

SMR i världen i dag

Förstudien ska pågå i 1,5 år och vara färdig vid årsskiftet 2023/2024. Om sedan Vattenfall bestämmer sig för att gå vidare med minireaktorerna i Ringhals är bedömningen att en första SMR skulle kunna tas i drift vid Ringhals i början av 2030-talet. Något investeringsbeslut för de två minireaktorerna har ännu inte fattats.

Det finns mängder av koncept för små modulära reaktorer som är under utveckling.

Rolls-Royces koncept är en tryckvattenreaktor om 470 MW och egentligen för stor för att räknas in i genren. Vanligtvis klassas den ändå som SMR på grund av sin modulära design.

Nuscales SMR är en tryckvattenreaktor om 77 MW.

GE Hitachis koncept är en kokvattenreaktor om 300 MW.