Energi

Varning: Kraften räcker inte vid svinkall vinter

Svenska Kraftnät spår underskott i kraftbalansen om det blir en så kallad tioårsvinter. Foto: Colurbox
Svenska Kraftnät spår underskott i kraftbalansen om det blir en så kallad tioårsvinter. Foto: Colurbox
Sture Larsson, teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Foto: Håkan Flank
Sture Larsson, teknisk direktör på Svenska Kraftnät. Foto: Håkan Flank

- Det finns inga marginaler för att klara stillastående kärnreaktorer under en hård vinter. <br></br> Det säger Sture Larsson, teknisk direktör på Svenska Kraftnät, till Ny Teknik.

Publicerad

Just nu står tre kärnreaktorer stilla - Forsmark 3, Oskarshamn 3 och Ringhals 1. Det innebär att en tredjedel av den svenska kärnkraftsproduktionen är ur drift.

Om de inte kommer i gång innan det blir riktigt kallt blir det problem för den svenska elförsörjningen.

Under en normal vinter, med alla tio kärnkraftsblocken i gång, har Sverige en kraftreserv på 4 000 MW. Det kan jämföras med det totala effektbehovet på 29 000 MW.

Underskott i kraftbalansen
Men Svenska Kraftnät har i en ny prognos varnat regeringen för att det även med alla tio kärnkraftsblocken i gång blir problem vid en så kallad tioårsvinter, det vill säga kalla vintrar som statistiskt återkommer vart tionde år.

Den tidigare prognosen talade om ett överskott av el på 600 MW under en tioårsvinter. Nu har det överskottet förbytts i ett underskott på 100 MW.

- Det finns inga marginaler. Om ett par block tas ur produktion kan det bli besvärligt, säger Sture Larsson.

OKG skjuter på uppgraderingen
Den här pressade situationen har gjort att Oskarshamns Kraftgrupp tagit beslut att skjuta på den planerade effekthöjningen av den största reaktorn O3an till den 1 mars nästa år.

Reaktorns kapacitet ska höjas med 20 procent från 1 197 MW till 1 436 MW. Dessutom ökar den tekniska livslängden till 60 år.

Arbetet var planerat att ske under hösten, men leveransförseningar har inneburit att man inte skulle komma i gång förrän nu i december.

- Men att stänga av O3:an i vinter skulle äventyra den svenska elförsörjningen, säger OKGs vd Lars Thuring.

"Det blir bättre om några år"
- Vi befinner oss i ett övergångsskede just nu. Förutsättningarna blir bara bättre och bättre.

Det säger Bo Diczfalusy, chef för energienheten på näringsdepartementet.

- Jag vågar inte säga att det inte kan uppstå problem en kall vinter, men på längre sikt ser energibalansen väldigt bra ut, säger Bo Diczfalusy till Ny Teknik.

Han räknar upp de nya stora vindkraftsparkerna som är på gång, de nya gaskraftverken, den uppgraderade kärnkraften och vattenkraften och bättre överföringsmöjligheter från norr till söder.

- Dessutom kan vi importera el från Finland när det nya kärnkraftsblocket står klart 2012, säger Bo Diczfalusy.

Ochhan är inte så orolig för de statistiska tioårsvintrarna.

- Är de verkligen så stränga som de varit tidigare?, säger han.