ENERGI

Världens största SOE-elektrolysör producerar vätgas

Högtempereraturelektrolysör från Bloom Energy.
Högtempereraturelektrolysör från Bloom Energy.

Amerikanska Bloom Energy har driftsatt världens största högtemperaturelektrolysör hos Nasa, med en effekt om 4 MW. Det förra rekordet stod sig därmed i blott en månad.

Publicerad Uppdaterad

Vätgas spås bli en viktig energibärare vid omställningen till ett förnybart energisystem. Vätgasen tillverkas av en elektrolysör som drivs av el, genom att spjälka vatten. De vanligaste typerna av elektrolysörer är den alkaliska och PEM, som drivs vid relativt låga temperaturer.

Men det finns även en typ som kallas för högtemperaturelektrolysör. På engelska benämns den solid oxide electrolyzer (SOE). Temperaturen uppgår vanligen till mellan 500 och 800 grader. Fördelen är att en betydligt högre verkningsgrad, uppemot 100 procent, är möjlig jämfört med alkaliska eller PEM-elektrolysörer (engelska: proton exchange membrane). Men det kräver att den har tillgång till ”gratis” värme, till exempel spillvärme från en intilliggande processindustri. Lågtemperaturelektrolysörer ligger kring 60-80 procents verkningsgrad.

Står hos Nasa

Nu meddelar det San José-baserade företaget Bloom Energy, grundat 2001, att det har driftsatt världens största högtemperaturelektrolysör. Den står hos Nasas Ames Research Center i Mountain View, Kalifornien.

Den elektriska effekten är 4 MW, vilket innebär att den slår det förra rekordet på 2,6 MW med stor marginal. Det förra rekordet sattes dessutom för blott en månad sedan, av en elektrolysör på finska drivmedelsproducenten Nestes raffinaderi i Rotterdam, tillverkad av tyska Sunfire.

2,4 vätgas ton per dag

Bloom Energys elektrolysör kan tillverka 2,4 ton vätgas per dag. Verkningsgraden framgår inte av pressmeddelandet, men företaget uppger att den tillverkar 20–25 procent mer vätgas per megawatt el jämfört med kommersiellt demonstrerade lågtemperaturelektrolysörer.

I ett annat demonstrationsprojekt har Bloom Energy tillverkat 1 kg vätgas med 37,7 kWh el. Ett bra värde för en lågtemperaturelektrolysör är 50 kWh, enligt Hydrogen Insight.