Energi

Tjernobyls sarkofag repareras

I sommar kommer stöden till två balkar som håller uppe ett tak på den havererade reaktor fyra i Tjernobyl att förstärkas.  

Publicerad
- Det här är en del av mer akuta förberedelser inför den större reparation av sarkofagen som planeras. Den här insatsen måste göras innan vintern och snön kommer annars finns det risk att taket störtar in, säger Lars- Gunnar Larsson som arbetar med kärnsäkerhetfrågor för den europeiska utvecklingsbanken EBRD.
 
Arbetet kommer att utföras av det ukrainska företaget Ukratomenergobud som också deltog i fjolårets reparation av en ventilationsskorsten som hotade att rasa. Det arbetet finansierades av USA och Kanada. Den reparation som ska göras i sommar beräknas kosta cirka 16 miljoner kronor.
 
Det finns idag cirka tre miljarder kronor i den fond som har skapats för åtgärder på sarkofagen. Ett 20-tal länder, däribland Sverige har bidragit till fonden.
 
- De pengarna räcker till och med år 2000. Vi måste få ytterligare tillskott med lika mycket till år 2001 om arbetena ska kunna fortsätta, säger Lars-Gunnar Larsson.
 
Sarkofagen byggdes hastigt kring den havererade reaktorn år 1987, året efter katastrofen. Den är full av sprickor och hål. Det finns risk för att den ska störta samman. Det kommer att ta minst åtta år att få sarkofagen säker.
 
Exakt hur sarkofagen ska säkerställas är ännu inte klart. Nu håller olika arbetsgrupper på att organiseras för att planera arbetena.
 
Fortfarande är Tjernobyl 3, grannen till olycksreaktorn i drift. Ukraina vägrar att stänga den innan två andra nästan färdiga reaktor färdigställs. De råder strid om finansieringen av de arbetena.