Energi

Sveriges krav: ha dubbel säkerhet

Så funkar bränslebassängerna. Foto: KSU / Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB
Så funkar bränslebassängerna. Foto: KSU / Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB

Dubbla kylsystem kan förhindra ett Fukushima i Sverige. Redan 2005 kom krav på sådana. Men kärnkraftsbolagen anser att det räcker med brandslangar och system som kopplas in för hand.

Publicerad

<p>Tidigare behövde svenska kärnkraftverk, liksom de i Fukushima, bara ha ett cirkulationssystem för reaktorernas bränslebassänger. </p> <p>Men dåvarande Statens Strålskyddsinstitutet kom 2005 med en föreskrift om "diversifierad kylning". Den fastställdes 2008, efter att myndigheten ombildats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.</p> <p>Diversifierad kylning innebär att det måste finnas flera olika system som är oberoende av varandra. Däremot har SSM inte tagit ställning till vilka krav som ställs på ett sådant system.</p> <p>- Reaktor 3 i Oskarshamn är den enda som kan koppla in oberoende system via kontrollrummet, medan andra tänker sig använda brandsprinklersystemet och vattenslangar, säger Lars Bennemo, utredare på SSM.</p> <p>Vissa kan också koppla ihop nödkylsystemet för reaktorn med bassängen, men det måste göras för hand.</p> <p>Explosionerna i Fukushimas bränslebassänger överraskar svenska kärnkraftstekniker. Vid brist på kylning skulle vätgasen som bildas av överhettade stavar ha gått att ventilera bort, anser de.</p> <p>- Jag är väldigt fundersam över hur explosionerna gått till, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark.</p> <p>Ju tätare bränslet packas, desto större är riskerna. Tjernobyl-veteranen Juri Andreev anser att Fukushima-operatörerna överfyllt sina bränslebassänger för att spara pengar.</p> <p>- De var giriga och använde varje kvadratcentimeter. Men det ger en hög sannolikhet för brand om vattnet försvinner, sade han till Reuters.</p> <p>I Oskarshamnverkets tre bränslebassänger förvaras mellan 10 och 100 ton använt kärnbränsle. Siffran varierar olika år, uppger Lars Thuringer, vd på energibolaget OKG. </p>

Så funkar bränslebassängerna

  • Bassängerna i nästan alla kärnkraftverk ligger bredvid och just ovanför reaktorn. De används för att lagra uttjänt kärnbränsle och är omkring 10 meter djupa. Vattnet fungerar både som strålningsskydd och kylning. Det uttjänta bränslet är mycket varmt och behöver ständigt cirkulerande vatten.
     
  • Bassängerna har inte någon annan inneslutning än reaktorbyggnadens ytterväggar.
     
  • Om vattnet i bassängen sjunker kan det heta bränslet i värsta fall bilda vätgas eller smälta och släppa ut stora mängder radioaktiv strålning.
     
  • När vattennivåerna i Fukushimas bassänger sjönk bildades vätgas som förorsakade explosioner. Ofiltrerad radioaktiv ånga släpptes ut ur den raserade reaktorhallen. Bassängvattnet låg på 60-85 grader, mot normala 25 grader.