Energi

Svenska kraftnät varnar: Så här stor kan effektbristen bli i vinter

Foto: Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sverige beräknas få ett underskott på 1 600 MW under timmen med högst elförbrukning kommande vinter, enligt Svenska kraftnät

Publicerad

Uppgifterna kommer fram i Kraftbalansrapporten, en årlig rapport som görs för att bedöma över- eller underskott av el i Sverige.

Underskottet, som måste täckas av elimport, är jämförbart med föregående års prognos för vintern 2020-2021.

”En liten förbättring kan dock skönjas, vilket beror på utbyggd vindkraft under 2021”, skriver Svenska kraftnät.

Ny installerad vindkraft beräknas under 2021 öka med 2 900 MW, men historiska data visar på låg tillgänglighet under perioder med sträng kyla – vilket också är då förbrukningen är som högst.

Genomsnittlig effektbrist under en timme

”En större andel vindkraft i energimixen kan leda till att flera länder har ont om effekt samtidigt, när vindförhållandena är dåliga över ett stort geografiskt område som Norden, vilket kan försvåra importmöjligheterna”, skriver Svenska kraftnät.

Rapporten innehåller en beräkning för i vilken utsträckning import kan matcha det svenska underskottet, alltså om det finns tillräckligt med el att importera. Resultatet visar en genomsnittlig förväntad effektbrist på ”långt under en timme” för den kommande vintern.

Enligt generaldirektören för myndigheten, Lotta Medelius-Bredhe, är det önskvärt med en utbyggnad av planerbar elproduktion och ökad användarflexibilitet för att minska risken för effektbrist.