Svenska kraftnät överklagar avslag om omstridd kraftledning

2019-09-13 07:31  
Foto: TT

Enligt Svenska kraftnät är bygget av en omstridd kraftledning i södra Sverige väldigt viktig.

Därför har det statliga affärsverket beslutat av överklaga avslaget på att få bygga ledningen.

– Vi kommer att överklaga till regeringen och få en prövning av regelverket enligt miljöbalken och ellagen och vilka krav som följer av lagstiftningen, säger Lotta Medelius-Bredhe, tillförordnad generaldirektör, till TT.

I mitten av 2017 ansökte Svenska kraftnät om att få bygga en cirka 20 mil lång luftburen ledning från Oskarshamnstrakten till Hemsjö i Blekinge. Enligt det affärsverket är ledningen nödvändig för att säkra elförsörjningen i södra Sverige och "en förutsättning för att genom sjökabelförbindelsen NordBalt binda ihop Sverige med den europeiska elmarknaden och därmed säkerställa import och export till utlandet".

Läs mer: Elnäten kring storstäderna räcker inte till

Men i måndags nobbade Energimarknadsinspektionen (EI) ansökan. EI hänvisar till att flera remissinstanser - däribland samtliga nio berörda kommuner samt olika bolag och mark- och fastighetsägare - har invändningar mot ledningens sträckning och utformning. Enligt EI har Svenska kraftnät inte kunnat visa att en luftburen växelströmsledning längs hela sträckan är den bästa möjliga tekniken sett "ur ett samhällsperspektiv".

Varit otydlig

EI invänder också mot att inte ha fått in tillräckligt med underlag för att kunna göra en fullständig bedömning. Svenska kraftnät har "valt att inte följa Ei:s begäran i alla delar" när inspektionen har begärt in kompletteringar efter att remissinstanserna lämnat synpunkter, skriver myndigheten.

Svenska kraftnät anser dock att luftledningen är "den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen" och att hänsyn tagits till olika slags miljöintressen.

Läs mer: Svenska Kraftnät sågar grön effektreserv

En anledning till överklagandet är enligt Medelius-Bredhe att det har pågått en omfattande dialog med många kompletteringar, och att Energimarknadsinspektionen varit otydlig med vad som ytterligare borde ha lämnats in.

Vindkraft får vänta

Anser ni att ni har lämnat in allt det som EI har begärt in?

– Vi menar att vi har gjort det, ja.

Så de har fel, helt enkelt?

– Vi har uppenbarligen skilda uppfattningar i den frågan i alla fall, svarar Medelius-Bredhe.

Hon pekar på att det hela också är en fråga om driftsäkerhet i elnäten och att det behövs en utbyggnad av kapaciteten i södra Sverige. Även där får avslaget på bygget följder, säger hon.

– Vi ser att det finns en risk för att vi inte kan ansluta vindkraftsparker i den utsträckning som vi hade tänkt oss.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt