Energi

Svenska kraftnät förstärker elreserven

Statliga Svenska kraftnät behöver förstärka sin snabba störningsreserv med 300 megawatt i södra Sverige genom en upphandling.

Publicerad

För att säkra att en tillräcklig mängd störningsreserv finns tillgänglig har Svenska kraftnät i dagsläget avtal med ägarna av totalt 22 gasturbiner i de två berörda elområdena, SE3 och SE4, med en total effekt på cirka 1.350 megawatt. Den snabba reserven aktiveras till exempel vid plötsliga och oplanerade bortfall i produktionen.

– Elproduktionen där ska kunna stötta systemet på 15 minuter, säger Daniel Löfstedt, presstalesperson på Svenska kraftnät.

Eftersom gasturbinerna har en medelålder på över 40 år och allt för ofta är otillgängliga på grund av underhåll måste kapaciteten utökas.

– Vi behöver helt enkelt handla upp en större reserv, säger Daniel Löfstedt.

Upphandlingen ska genomföras under hösten och vintern. Hur mycket pengar det kan handla om är i nuläget oklart.

– Tanken är att störningsreserven med de här extra 300 megawatten ska kunna gälla från mitten av mars 2019.

SE3 och SE4 är de elområden som finns söder om en linje som skär genom Sverige i höjd med Dalarna.