Sydvästlänken blir minst fyra år försenad

2018-09-12 06:00  

Beställaren Svenska kraftnät anser att leverantören har missbedömt de tekniska utmaningarna för HVDC-länken. Det innebär att sjumiljardersprojektet Sydvästlänken blir minst fyra år försenad.

(Artikeln är uppdaterad.)

Den 43 mil långa elförbindelsen Sydvästlänken är Svenska kraftnäts största investering någonsin. Länken byggs mellan Närke och Skåne för att öka överföringskapaciteten mellan södra och mellersta Sverige.

Södra Sverige lider av elunderskott och flaskhalsar i stamnätet gör att det under vissa tider inte går att transportera tillräckligt med el från norra till södra Sverige. Sydvästlänken ska råda bot på en del av problemet. När den är i full drift ska överföringskapaciteten öka med 25 procent mellan södra och mellersta Sverige.

Länken skulle ha varit färdig våren 2015, men har försenats upprepade gånger. För några dagar sedan kom det senaste beskedet: Den kommer inte att vara i full drift förrän 31 mars 2019.

”Anläggningarna måste vara tillräckligt robusta”

Orsaken är omriktarstationerna i den södra delen av länken, som består av två parallella kablar för högspänd likström, så kallad HVDC (high voltage direct current).

Den norra delen av länken, som byggdes med växelströmsteknik, togs i drift i april 2015. Då skulle även likströmsdelen börja överföra el, men så blev det inte.

Läs mer: Nya skarvar i ABB:s likströmskabel efter två år

Leverantören GE Grid Solutions har haft svårt att få tekniken i omriktarstationerna att fungera, vilket har lett till en serie förseningsmeddelanden.

Svenska kraftnät har dock svårt att precisera vad felen egentligen handlar om.

– Den övergripande utmaningen har varit stabilitet hos omriktarna samt att omriktarstationerna hanterar fel på växelströmsnätet på ett betryggande sätt. Anläggningarna måste visa på teknisk funktionalitet och vara tillräckligt robusta så att de inte kan orsaka eller förvärra eventuella störningar på svenska stamnätet, svarar Joel Nylin, kommunikatör på Svenska kraftnät, i mejl.

”Missbedömning av den tekniska utmaningen”

Ny Teknik har bett om en intervju med projektledaren Sverker Ekehage, som avböjer. Enligt Joel Nylin pågår nu kontinuerliga tester.

– Avvikelser har förekommit både i skydds- och kontrollsystemet som måste åtgärdas. Det har varit allt från rena kvalitetsavvikelser till nya mjukvarulösningar som behöver tas fram, säger han.

Hur kan det vara så stora problem, det är väl ingen ny teknik som används i omriktarstationerna?

– HVDC är i sig en beprövad teknik, men inom området utvecklas tekniken ständigt och tillverkarna av HVDC-teknik har sina egna varianter. Funktionalitet i Sydvästlänken innehåller en del utmaningar, som hade funnits oberoende av leverantör.

Vilka utmaningar menar du?

– Det normala i HVDC-anläggningar är att koppla ihop två oberoende synkrona AC-nät, som exempelvis nät i olika länder. I Sydvästlänken är HVDC-förbindelsen inbäddad i ett gemensamt AC-nät, det svenska stamnätet. En annan utmaning är att Sydvästlänken består av två oberoende parallella HVDC-länkar som är kopplade till samma punkt i AC-nätet.

Vilka lärdomar har ni dragit av förseningarna i Sydvästlänken?

– Närmare fyra års försening är så klart en stor besvikelse för oss och längs vägen har vi utvärderat situationen för att dra lärdomar av detta, det gäller i alla aspekter. Ska vi lyfta fram en specifik orsak till förseningen så är det missbedömningen hos GE Grid Solution av den tekniska utmaning som likströmsförbindelsen innebar, säger Joel Nylin.

”GE:s första projekt med VSC-teknik”

Enligt GE pågår nu de sista stadierna av dynamisk driftsättning på Sydvästlänken.

– När denna fas är avklarad kan kommersiell drift starta, säger Ivar Simensen, GE:s nordiska kommunikationschef.

Ny Teknik har frågat Ivar Simensen vilken typ av fel som har uppstått i omriktarstationerna, hur det kan komma sig att det är så stora problem med omriktarna, vilka lärdomar företaget har dragit av problemen och hur GE ska se till att lika stora förseningar inte uppstår i kommande HVDC-projekt. Dessa frågor svarar han dock inte på.

– Projektet med Svenska kraftnät var GE:s första HVDC-projekt med VSC-teknik (Voltage Source Converter). VSC-tekniken är särskilt väl anpassad för överföring av förnybar energi. Vårt andra VSC-projekt, Dolwin 3, är en HVDC-anslutning till ett offshore-vindkraftverk för Tennet i den tyska Nordsjön, skriver Ivar Simensen i mejl.

Kan ha samma skarvproblem som Nordbalt

Förutom omriktarstationerna kan det finnas fler problem på lur i Sydvästlänken. Skarvarna i markkabeln är av samma typ, och kommer från samma leverantör, som i nybyggda Nordbaltförbindelsen. Där har de orsakat upprepade avbrott och byts därför under sommaren och hösten.

Men enligt Svenska kraftnät går det inte att veta om även Sydvästlänkens skarvar felar förrän den är i full drift. Alltså först efter våren 2019, om den senaste prognosen håller.

Både växelström och likström

Sydvästlänkens norra del, mellan Hallsberg och Barkeryd, består av en 18 mil lång växelströmsförbindelse med 400 kilovolts luftledningar.

Sydvästlänkens södra del, mellan Barkeryd och Hurva, utgörs av en 25 mil lång likströmsförbindelse som består av två parallella kablar om 600 MW vardera och 300 kilovolts spänning. 19 mil går i markkabel och 6 mil i luftledning.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt