Energi

Svårt pricka målet med vattenbomber

Försök efter försök att få kontroll över bränslebassängerna i Fukushima Daiichi misslyckas. Kylningen av dessa måste komma igång för att förhindra stora utsläpp av radioaktivt material.

Publicerad

I natt svensk tid gjorde japanska försvaret nya försök att dumpa vatten på reaktor 3 från helikoptrar. Situationen där anses vara utomordentligt farlig. Vattennivån i bassängen för uttjänt bränsle är "mycket låg", enligt operatören Tepco och det japanska kärnenergiorganet Nisa. Att få kontroll över vattennivån i bassängen har nu högsta prioritet.

Två helikoptrar gjorde fyra dumpningar på vardera 7,5 ton under 20 minuter. Enligt bilder från japanska statliga televisionen NHK verkar minst två av dem ha missat. En tredje helikopter observerade strålningsnivåerna, som nådde 4,13 millisievert på 300 meters höjd.

Vid halv ett i natt, svensk tid, syntes åter vit ånga stiga från den raserade reaktorbyggnaden. Enligt Tepco kom den antagligen från vatten som kokade bort från lagringsbassängen vid reaktor 3. Helikopterinsatsen avbröts klockan 02.00. Strålningsnivåerna var, enligt Tepco, oförändrade och åtgärden måste anses som misslyckad. Aktiviteten i bassängen kan till och med ha stigit. Tepco mätte upp 3000 mikrosievert vid områdets grind.

Läget vid reaktor fyras bränslebassäng är fortsatt allvarligt. Gregory Jaczko, chef för USA:s Nuclear Regulatory Commission sa på onsdagen att bränslestavarna nu är torrlagda. Det dementerades av japanska myndigheter, som hänvisade till bilder från en överflygning med helikopter. "Det finns vatten i bassängen, men vi vet inte hur mycket", sade en talesman tidigt i morse enligt CNN.

I dag startar ett försök att kyla bassängerna med hjälp av vattenkanoner från polisen och brandbilar från räddningstjänsten.

I Fukushima Daiichi finns sju bränslebassänger, en vid varje reaktor och en gemensam på annan plats på området. Samtliga innehåller högaktivt uttjänt bränsle. I bassäng fyra, fem och sex är temperaturerna långt över den normala på 25 grader. I fyran var den igår 84 grader, men för torsdagen finns ingen uppgift. I femman har den sakta stigit till 62,7 grader, och i sexan till 60 grader.

I trean är vattennivån nu klassad som "låg". I fyran är den fortsatt låg, och Tepco misstänker att bränslestavar skadats.

Om en förvaringsbassäng torrläggs kan konsekvenserna bli allvarligare än av en härdsmälta i någon av kraftverkets reaktorer. Bassängerna saknar inneslutning och är helt beroende av cirkulerande vatten för kylning och strålskydd.

Torrlagda bränslestavar ökar snabbt i temperatur, och zircaloy-lagret som omger stavarnas uranpellets kan fatta eld eller bli sköra och spricka. Stora mängder vätgas bildas, vilket kan leda till explosioner och bränder. Det tros vara vad som förstörde reaktorbyggnad 4 tidigare i veckan.