Energi

Största anläggningen för grön vätgasproduktion har öppnat

Många länder satsar på tillverkning av grön vätgas. Anläggningen i Fukushima är störst i världen med sina 10 MW och ska drivas av solel. Foto: Toshiba Energy
Många länder satsar på tillverkning av grön vätgas. Anläggningen i Fukushima är störst i världen med sina 10 MW och ska drivas av solel. Foto: Toshiba Energy

I Fukushima ska energi från solpaneler omvandlas till vätgas. Den japanska produktionsanläggningen på 10 MW är störst i världen.

Publicerad

Området är känt för kärnkraftsolyckan 2011, men nu har Fukushima-regionen i Japan fått upp en enorm anläggning som ska producera grön vätgas med förnybar energi. Bygget av Fukushima Hydrogen Energy Research Field inleddes 2018 i Namie. Samhället hade en gång nära 21 000 invånare men är sedan kärnkraftshaveriet en spökstad.

Power Engineering rapporterar att systemet nu genomgår tester. Med sina 10 MW är det den största produktionsanläggningen för grön vätgas i världen. Kapaciteten sägs ligga på 1 200 normalkubikmeter vätgas i timmen. Nm3 motsvarar en kubikmeter gas vid trycket 1.01325 bar och 0° C. Den största utmaningen ligger i lagringen av vätgas – istället för en mer konventionell energilagring i batterier.

Avsikten med anläggningen som fått namnet FH2R är att stabilisera den väldigt fluktuerande energiförsörjningen från förnybara källor. Med utgångspunkt från behovsprognoser kan stationära bränslecellsstackar leverera extra el till nätet när efterfrågan är stor. Energin för elektrolysen hämtas från en intilliggande solcellsanläggning med en kapacitet på 20 MW samt från elnätet vid behov.

Anläggningen är upprättad av ett konsortium bestående av Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS), Tohoku Electric Power Co. och Iwatani Corporation, samt Japans New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).