ENERGI

Statliga Vattenfall får mer betalt för elen: ”Fokuserar på att investera i fossilfri el”

Vattenfalls vd Anna Borg. Arkivbild.
Vattenfalls vd Anna Borg. Arkivbild.

Första kvartalet innebar en jätteökning av intäkterna för statliga Vattenfall, och en högre vinst jämfört med i fjol.
– Elpriserna är lägre, men vi får lite bättre betalt för vår el, säger Vattenfalls vd Anna Borg.

Publicerad

Hon förklarar att det nu varit minskade prisskillnader mellan de fyra elområdena i landet, och att Vattenfall också har prissäkrat sin el i lite mindre utsträckning än tidigare. Det har också påverkat Vattenfalls resultat positivt.

– Vi prissäkrar genom att sälja elen i förväg till fasta priser, för att få en mer stabil resultatutveckling som vi behöver för våra investeringar.

I EU har det beslutats om skatt på elbolagens övervinster under elkrisen.

– Bruttomarginaler över en viss nivå har tillfallit staten. Men för Vattenfall har inte det varit särskilt aktuellt.

Elbehoven växer

Vattenfall ser att elbehoven kommer att öka rejält när industrin ställer om från fossildriven produktion, och nu är flera nya investeringar på gång.

– Vi fokuserar på att investera i fossilfri el. Vi investerar både i kärnkraft, vattenkraft och vindkraft, och också mer i elnätsutbyggnad.

Men frågan är hur det går att göra investeringskalkyler i en tid som denna, när det är stor osäkerhet om elen ska räcka och långa, dyra projekt. Som kärnkraft och stora vindkraftssatsningar, och ökat behov av elledningar. Är det kanske så att Vattenfall, som statligt bolag, sänker lönsamhetskraven för sina nya projekt för fossilfri el? Så fungerar det inte, enligt Anna Borg.

– Vattenfall är ett statligt bolag som drivs affärsmässigt, och vi har inga andra mål nu än tidigare. Det stämmer att det är komplicerade investeringar, men så är det i vår bransch.

Elförsörjningen har också kommit i fokus ur sårbarhetssynpunkt, och som en möjlig måltavla i det försämrade säkerhetsläget.

– Ja vi vet att infrastruktur är kritiskt. Men det finns en stark motståndskraft i systemet.

Elpriserna kan stiga

Elpriserna är lägre just nu, men Anna Borg vill inte blåsa faran över för höga elräkningar framöver.

– Gaslagren i Europa är välfyllda nu, och det har gjort att elpriserna gått ned. Men det går inte att säga att det är över. Det är ett glapp mellan efterfrågan och utbud, och det pågår ett krig. Det kan svänga.