ENERGI

Överproduktion – då sätter Polen stopp för förnyelsebar el i elnätet

Det polska nätet klarar inte av all ny solel. Arkivbild.

Polen begränsar producenternas leverans av förnyelsebar el till elnätet, eftersom det just nu råder överproduktion av el som elnätet inte klarar av.

Publicerad

Soligt väder har gjort att mer solel kommer till, men det klarar inte det polska elnätet att ta emot. Den statliga nätoperatören Polskie Sieci Elektroenergetyczne uppger att överproduktionen har överskridit 3 gigawatt, som ger företaget särskilda befogenheter att begränsa produktionen av säkerhetsskäl.

Polen har sedan lång tid varit mycket beroende av kolkraft, men många företag och privatpersoner satsar nu på bland annat solkraft. Det har uppstått problem för elnätet vid övergången till förnyelsebara energikällor då produktionskapaciteten växer snabbt.

Under söndagen exporterade Polen 2,8 gigawatt av den tillgängliga kapaciteten. Den lokala efterfrågan på el i Polen minskade samtidigt till 14,2 gigawatt, enligt nätdata. Den förnyelsebara delen stod för nästan hälften av den el som producerades.