SSM sågar SKB:s kapselfabrikansökan

2012-10-25 13:08  

Strålsäkerhetsmyndigheten är långtifrån nöjd med Svensk Kärnbränslehanterings ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning för slutförvar av kärnkraftsavfall i Oskarshamn. Bolaget måste nu göra omfattande kompletteringar.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sågade i ett yttrande i går onsdag delar av företaget Svensk kärnbränslehanterings (SKB:s) ansökan om att bygga och driva en inkapslingsanläggning för kärnkraftsavfall i Oskarshamn, kallad Clink.

Ansökan anses exempelvis generellt inte vara tillräckligt aktuell när det gäller hänvisning till lagar och normkrav, utan SKBs sägs utgå från föråldrade regler och dokument. SSMs enhetschef Lars Skånberg höjer på ögonbrynen över bristerna, som beskrivs vara stora:

-Jag är lite förvånad, säger han. En möjlig delförklaring kan vara att en första ansökan om tillstånd gjordes redan 2006, säger han.

SKB har tidigare under den långa ansökningsprocessen hänvisat till att man använt sig av konsulter. Men SSM anser att kompetensen bör finnas inom företaget självt.

Även när det gäller att säkerhetsklassa komponenter och funktioner kritiserar SSM ansökan om Clink.

Inkapslingsanläggningen ska ligga ovanpå det bergrum, Clab i Oskarshamn, där SKB i dag mellanförvarar uttjänt kärnbränsle. Bränslet ska tas upp därifrån och placeras i kopparkapslar vid Clink.

SSM anser, enligt Lars Skånberg, att fler system borde säkerhetsklassas än vad SKB:s valt att göra.

-Anläggningen är den första i sitt slag även om en liknande ska byggas i Finland. SKB har utgått från säkerhetsklassningar som är standard för kärnkraftsanläggningar i stort men vi finner i vissa fall att de är ologiska. Exempelvis går resonemangen inte ihop när det gäller varför vissa delar ska klassas som säkerhetssystem och andra inte, säger han. Bland annat handlar det om utformning av system som ska skydda omgivning och personal från att utsättas för den radioaktiva strålningen från avfallet.

SSMs yttrande ska nu lämnas till Mark- och miljödomstolen. samtidigt måste SKB lämna in omfattande kompletteringar. Först när de senare är klara kommer SSM att på nytt att gå igenom ansökan om tillstånd för Clink. Därefter ska myndigheten skriva ett slutligt yttrande som dels ska gå till domstolen, dels till regeringen. Den sistnämnda instansen är den som beslutar om tillståndet.

Mer om: SSM Kärnavfall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt