Energi

Sol- och vindkraft knappar in på kolkraft

Solcellspark i Skåne Foto: Daniel Nilsson
Solcellspark i Skåne Foto: Daniel Nilsson

Sol- och vindkraft stod för nära tio procent av världens elenergi under första halvan av året, enligt en rapport från tankesmedjan Ember.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Trots att energiförbrukningen sjönk med 3 procent till följd av pandemin jämfört med samma period förra året, så stod de förnybara energikällorna för 1 129 terawattimmar, jämfört med 992 första halvåret 2019, enligt rapporten från den brittiska tankesmedjan.

Andelen sol- och vindkraft av världens elproduktion har nästan fördubblats sedan 2015, det året Parisavtalet slöts.

Kolkraften sjönk med 8,3 procent, men står fortfarande för 33 procent av världens elproduktion. Och just att snabbt minska beroendet av kolkraftverk pekar Ember ut som en nyckel om klimatmålen ska nås.

Parisavtalet sätter målet att helst hålla den globala uppvärmningen på maximalt 1,5 grader, och långt under 2 grader.

– En stor del av minskningen (av kolkraften) beror uppenbarligen på pandemin snarare än de långsiktiga trenderna och –  låt oss vara ärliga –  de är inte snabba nog om målet är 1,5 grader, säger Dave Jones, energianalytiker på Ember.

Rapporten bygger på data från 48 länder som tillsammans står för 83 procent av världens elproduktion.

Artikeln är uppdaterad. I en tidigare version stod det felaktigt att energi från sol- och vindkraft stod för en tiondel av världens energiförbrukning.