ENERGI

Socialdemokraterna vill se elstöd även nästa år: ”Viktiga åtgärder”

Fredrik Olovsson
Socialdemokraternas energipolitiska talesperson Fredrik Olovsson. Arkivbild.

Socialdemokraterna vill att regeringen ska ligga på i EU för att elkunderna ska kunna få återbetalningar av flaskhalsavgifter även kommande år. Det kan handla om miljarder.

Publicerad Uppdaterad

EU-förordningen som gjort de nuvarande svenska elstöden möjliga upphör vid årsskiftet.

– Regeringen borde se till att de här för Sverige så viktiga åtgärderna finns med också i fortsättningen, säger Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson för S.

Ha möjlighet

Det finns inget, enligt honom, som utesluter nya prischocker nästa vinter. Då måste Sverige åtminstone ha möjlighet att stötta hushållen genom en ny vända av återbetalning av kapacitetsavgifter, som flaskhalsavgifterna formellt benämns.

Olovsson syftar på skrivningarna i EU:s krisinventionsförordning som ger ett land som Sverige möjligt att från förra året till sista december i år betala tillbaka flaskhalsavgifter till elkunderna. Det är de avgifterna som betalas och ska betalas tillbaka till hushåll och företag i år och utgör de svenska elstöden, totalt över 55 miljarder kronor.

Slutar gälla

Men förordningen är tillfällig och ska, om den inte förlängs, upphöra att gälla den sista december i år. Enligt Svenska kraftnät, den myndighet som tar in avgifterna, ska förordningen tolkas så att det inte är möjligt att återbetala avgifter till elkunderna 2024, även om det skulle vara avgifter som Svenska kraftnät kasserat in under 2023. Hur många miljarder som skulle kunna betalas tillbaka utifrån årets avgifter, om ett beslut skulle tas om det, är högst osäkert.

Avgifterna betalas av elkunder i ett elområde när el måste köpas in från ett annat elområde. På grund av de enorma prisskillnaderna mellan områdena under 2021 och 2022 har avgiftsintäkterna blivit mycket stora.

S vill också att regeringen agerar för att det tillfälliga intäktstaket för övervinster hos elproducenterna fortsätter att gälla även efter den 30 juni år.