Energi

Så kan solceller slå ut jordfelsbrytare

Solpaneler kan enligt en ny rapport slå ut jordfelsbrytare. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson / TT
Solpaneler kan enligt en ny rapport slå ut jordfelsbrytare. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson / TT

Det finns en risk att solceller på grannens tak kan slå ut din jordfelsbrytare. Det skriver elektrikernas branschorganisation i en ny rapport och varnar för livsfarliga personskador.

Publicerad

Artikeln är uppdaterad

Jordfelsbrytare ska rädda liv och förhindra brand genom att snabbt bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i en elanläggning eller i anslutna produkter, som hushållsapparater. Ytterhöljet uppnår då inte spänningsnivåer som är farliga.

– Jordfelsbrytare är en viktig säkerhetsprodukt som sitter i väldigt, väldigt många hem. Vi måste kunna lita på att de fungerar. Om de inte löser ut som de ska är det väldigt olustigt, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Under en tid har det uppmärksammats att elektriker misstänkt att det finns störningar i elnät vid solcellsanläggningar som gör att jordfelsbrytare kan sluta att fungera i byggnader som har installerat solceller, och även i hus intill.

Installatörsföretagen, som har 3 600 medlemmar med 50 000 medarbetare och är en del av Svenskt Näringsliv, har i en rapport nu utrett om likströmskomponenter förekommer i de allmänna lokalnäten.

– Det har varit en diskussion inom branschen sedan 2018. Vi ville försöka bringa lite klarhet i det här och få underlag för vidare forskning, säger Fredrik Byström Sjödin.

Mycket högre än gränsvärdet

Rapporten slår fast att problemet uppstår när en växelriktare omvandlar strömmen från solcellerna till växelström för att den ska skickas ut i elnätet. Anläggningarna skickar nämligen ändå ut en viss mängd likström i elnätet.

Baserat på beräkningar av ett lokalnät med 50 villor kan Installatörsföretagen visa att det i anslutning till växelriktare förekommer likströmskomponenter i en omfattning runt fem till åtta procent av den nominella växelströmmen. Det är mycket högre än gränsvärdet enligt produktstandarden, som ligger på 0,5 procent.

Om produktstandarden följs kommer likströmskomponenten genom felstället att att nå 6 mA vid 30 Ohm, i ett scenario där alla elanläggningar har en växelriktare i drift. Om nivån i stället är fem till åtta procent nås 6 mA vid 200-450 Ohm. Den nivån är viktig eftersom det är vid 6 mA som jordfelsbrytare av typ A, den klart vanligaste, slutar fungera.

Lösningen kan vara nya standarder

Problemet ökar snabbt i takt med utbyggnaden av dels solceller, och dels laddutrustning för bilar, konstaterar rapporten.

”Vi kommer snart att i vissa bostadsområden ha stora effekter installerade under samma transformator av switchade laster. Samtidigt kan den sammanlagda kabellängden bli stor vilket då kan ge stora läckströmmar i nätavsnittet. Det finns ingen egentlig förberedelse för att hantera dessa läckströmmar i de allra flesta nätavsnitt”, går att läsa i rapportens slutsats.

Installatörsföretagen oroas av att många jordfelsbrytare inte kommer att kunna lösa problem med farliga strömmar. Lösningen som lyfts fram är framför allt nya branschstandarder.

Forskare utreder problemet

Även forskare vid Luleå tekniska universitet utreder sedan i höstas problemet.

– Solpaneler kan säkert slå ut och även blockera jordfelsbrytare. Men det vi försöker att utreda är hur vanligt det är och det vet vi fortfarande inte. Vi är inte klara ännu, vårt projekt ska avslutas i september, säger Math Bollen, professor i elkraftteknik.

Att privatpersoner eller bostadsrättsföreningar installerar solcellsanläggningar på sina tak blir allt vanligare, och fler väntas framöver. Enligt Installatörsföretagen handlar det om 400 000 nya solcellsanläggningar inom tio år.

Fredrik Byström Sjödin tycker att den som är orolig över sin nuvarande anläggning ska be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms som nödvändigt att byta från typ A till typ B.

– Konsumenterna själva bör testa sina jordfelsbrytare minst två gånger per år. Särskilt viktigt är det om man själv har solceller på taket. Tryck på testknappen och se om den löser ut. Gör den inte det på en gång så är det något fel.

Organisationen har släppt en rapport som går att nå här, dock är den inte publicerad fritt utan behöver köpas.